Europska unija

Decentralizirane agencije: reforma iz 2012.

Decentralizirane agencije: reforma iz 2012.

Budući da su se decentralizirane agencije tijekom godina osnivale pojedinačno, u skladu s potrebama pojedinih novih politika, djelovale su pod bitno različitim uvjetima. EU je 2012. ispravio tu situaciju donošenjem sveobuhvatnog skupa smjernica, takozvanog zajedničkog pristupa, u cilju veće dosljednosti, učinkovitosti i odgovornosti agencija.

Taj novi okvir proizašao je iz analize uprave, funkcioniranja i nadzora agencija koju je provela radna skupina EU-a na temelju niza izvješća i studija, uključujući sveobuhvatnu vanjsku evaluaciju.

Popratni dokumenti

 

Back to top