European Union website, the official EU website

Gníomhaireachtaí díláraithe: Ollchóiriú 2012

Gníomhaireachtaí díláraithe: Ollchóiriú 2012


Toisc gur bunaíodh na gníomhaireachtaí díláraithe ar bhonn cás ar chás thar na blianta, mar fhreagairt ar riachtanais beartais aonair a bhí ag teacht chun cinn, bhí siad ag feidhmiú i gcónaí faoi dhálaí éagsúla. In 2012, réitigh an AE sin trí shraith chuimsitheach treoirphrionsabal - "cur chuige coiteann" - a ghlacadh chun go mbeadh na gníomhaireachtaí níos
comhtháite, níos éifeachtaí agus níos cuntasaí.

Is éard atá sa chreat nua sin ná toradh na hanailíse a rinne grúpa oibre an AE ar
rialachas, feidhmiú agus maoirseacht, bunaithe ar roinnt tionscadal agus staidéar, meastóireacht chuimsitheach sheachtrach ina measc.

Cáipéisí cúlra