an tAontas Eorpach

Gníomhaireachtaí díláraithe: An leasú ó bhonn in 2012

Gníomhaireachtaí díláraithe: An leasú ó bhonn in 2012

Bunaíodh na gníomhaireachtaí díláraithe de réir mar a bhí gá leo, le freastal ar na riachtanais pholaitiúla a tháinig chun cinn thar na blianta. Ar an ábhar sin, bhí éagsúlachtaí móra sa chaoi a mbídís ag feidhmiú. Chun an scéal sin a chur ina cheart, ghlac an tAontas Eorpach creat cuimsitheach de threoirphrionsabail – an "cur chuige coiteann" – in 2012 le go mbeadh na gníomhaireachtaí níos comhtháite, níos éifeachtaí agus níos cuntasaí.

Bhí an creat nua sin bunaithe ar anailís a rinne meitheal sna hinstitiúidí Eorpach ar rialachas, feidhmiú agus maoirseacht na ngníomhaireachtaí. Bhain an mheitheal úsáid as líon mór tuarascálacha agus staidéar don obair sin, meastóireacht sheachtrach chuimsitheach san áireamh.

Doiciméid chúlra