European Union website, the official EU website

Hajautetut virastot: Vuoden 2012 uudistus

Hajautetut virastot: Vuoden 2012 uudistus


Jäsenmaihin hajautettujen EU:n virastojen toimintaedellytykset ovat poikenneet toisistaan, koska virastot on perustettu vuosien mittaan yksi kerrallaan toimintapolitiikan kulloisiinkin tarpeisiin. Asian korjaamiseksi EU hyväksyi vuonna 2012 suuntaviivat, joilla on määrä parantaa EU:n virastojen
yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Toimintaperiaatteet perustuvat EU:n työryhmän perusteelliseen analyysiin, joka laadittiin virastojen
hallintoa, toimintaa ja valvontaa koskevien selvitysten ja laajan ulkoisen arvioinnin perusteella.

Tausta-asiakirjat