Euroopan Unioni

EU:n virastojen uudistus (2012)

EU:n virastojen uudistus (2012)

Jäsenmaihin hajautettujen EU:n virastojen toimintaedellytykset ovat poikenneet toisistaan, koska virastot on perustettu vuosien mittaan yksi kerrallaan toimintapolitiikan kulloisiinkin tarpeisiin. Asian korjaamiseksi EU hyväksyi vuonna 2012 suuntaviivat (nk. yhteisen lähestymistavan), joilla on määrä parantaa EU:n virastojen toiminnan yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja vastuullisuutta.

Uudet toimintaperiaatteet perustuvat EU:n työryhmän perusteelliseen analyysiin, joka laadittiin virastojen hallintoa, toimintaa ja valvontaa koskevien selvitysten ja laajan ulkoisen arvioinnin perusteella.

Tausta-asiakirjat

 

Back to top