European Union website, the official EU website

Detsentraliseeritud asutused: 2012. aastal tehtud ümberkorraldused

Detsentraliseeritud asutused: 2012. aastal tehtud ümberkorraldused

Kuna detsentraliseeritud asutused on aastate jooksul loodud ükshaaval ja lähtudes eri poliitikavaldkondade konkreetsetest vajadustest, on nad tegutsenud väga erinevates tingimustes. 2012. aastal võttis EL olukorra parandamiseks vastu tervikliku juhtpõhimõtete kogumi ehk ühise lähenemisviisi, et suurendada asutuste sidusust, tõhusust ja vastutust.

See raamistik valmis asutuste juhtimise, toimimise ja järelevalve ELi töörühma teostatud analüüsi tulemusena. Analüüs põhines mitmel aruandel ja uurimusel, sh põhjalikul välishindamisel.

Taustdokumendid