European Union website, the official EU website

Detsentraliseeritud asutused: 2012. aasta ümberkorraldused

Detsentraliseeritud asutused: 2012. aasta ümberkorraldused


Kuna detsentraliseeritud asutused on aastate jooksul loodud eraldi, lähtudes üksikute poliitikavaldkondade konkreetsetest vajadustest, on nad tegutsenud väga erinevates tingimustes. 2012. aastal parandas EL olukorda, võttes vastu tervikliku juhtpõhimõtete kogumi, nn ühise lähenemisviisi, et suurendada asutuste
sidusust, tõhusust ja vastutust.

See raamistik valmis asutuste
juhtimise, toimimise ja järelevalveELi töörühma teostatud analüüsi tulemusena. Analüüs põhines mitmel aruandel ja uurimusel, sh põhjalikul välishindamisel.

Taustdokumendid