European Union website, the official EU website

Decentralizované agentury - Reorganizace v roce 2012

Decentralizované agentury - Reorganizace v roce 2012


Agentury byly během let zřizovány na individuálním základě, aby bylo možné rychle reagovat na konkrétní politické potřeby. A proto funguje každá z nich o něco jinak. EU v roce 2012 tuto situaci napravila tím, že stanovila hlavní pokyny a zásady (tzv. společný postup), díky nimž mají být agentury
koherentnější, efektivnější a právně odpovědnější.

Tento nový rámec je výsledkem analýzy pracovní skupiny EU, která se zabývala
řízením, fungováním a dohledem nad agenturami. Analýza se opírala o řadu zpráv a studií, včetně komplexního externího hodnocení.

Referenční dokumenty