Европейски съюз

Децентрализирани агенции: реформа от 2012 г.

Децентрализирани агенции: реформа от 2012 г.

Тъй като през годините децентрализираните агенции са създавани във връзка с конкретни политики, те работеха при доста различни условия. През 2012 г. ЕС поправи това, като прие подробен набор от ръководни принципи — „общ подход“, за да стане дейността на агенциите по-последователна, по-ефективна и да се подобри нейната отчетност.

Тази нова рамка бе резултат от анализ, извършен от работна група на ЕС за управлението, функционирането и контрола на агенциите. Той се основава на редица доклади и проучвания, включително и цялостна външна оценка.

Основни документи

 

Back to top