Europeiska Unionen

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

Harmoniseringskontoret är den offi ciella myndighet som sköter registrering och övriga förfaranden som rör gemenskapsvarumärken (sedan 1996) och gemenskapsmönster (sedan 2003). Dessa immateriella äganderättigheter äger giltighet i hela EU.

Harmoniseringskontorets roll

Varumärken och mönster faller under företagsrätten. Harmoniseringskontoret är ett gemenskapsorgan och ett organ för industriellt rättsskydd med uppgift att registrera industriella rättigheter.

Harmoniseringskontoret är ett serviceorgan och det är kunderna, dvs. de företag som ansöker om registrering av sina varumärken och mönster hos Harmoniseringskontoret, som skall stå i centrum för kontorets verksamhet och få bästa möjliga service till bästa möjliga pris.

Varumärken och mönster på den inre marknaden

Gemenskapsvarumärket och -mönstret öppnar vägen till den inre marknaden. Formaliteterna och handläggningen är enkla: en enda ansökan, ett enda administrativt centrum och en enda akt.

För varumärken och mönster gäller ett enhetligt rättssystem, som ger ett starkt och unikt skydd i hela Europeiska unionen. Förenklingen leder till avsevärt minskade kostnader jämfört med de sammanlagda kostnaderna för en nationell registrering i Europeiska unionens samtliga medlemsstater.

Harmoniseringskontorets nuvarande storlek, dess tillväxttakt och att kontoret blev självfinansierande fr.o.m. sitt andra verksamhetsår är bevis på ett framgångsrikt system i den inre marknadens tjänst.

Inrättat: 1994

Direktör:
António Campinos

Kontaktuppgifter till: 

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet(EUIPO)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tfn: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44
Back to top