Evropska unija

Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU (znamke in modeli) – UHNT

Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU (znamke in modeli) – UHNT

Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU (UHNT) je uradni organ, ki od leta 1996 izvaja postopke za blagovne znamke Skupnosti in od leta 2003 za registrirane modele Skupnosti. Te pravice intelektualne lastnine veljajo v vseh državah EU.

Vloga UUNT

Blagovne znamke in modeli spadajo v področje prava zasebnih gospodarskih družb. UHNT je hkrati agencija Evropske skupnosti in urad za industrijsko lastnino, katerega tehnična naloga je registracija pravic industrijske lastnine.

Kot storitvena agencija mora Urad svoje stranke, tj. podjetja, ki pri Uradu prijavijo svoje blagovne znamke in modele, postaviti v središče svojega celotnega delovanja in jim zagotoviti najboljšo storitev za najboljšo ceno.

Znamke in modeli na enotnem trgu

Blagovna znamka Skupnosti in registriran model Skupnosti sta vrata do enotnega trga. Njuna enotna narava pomeni, da lahko formalnosti in vodenje ostanejo preprosti: enotna vloga, enoten upravni center in enotna dokumentacija, ki jo je treba voditi.

Enotna zakonodaja velja za znamke in modele ter tako zagotavlja močno in enkratno zaščito v vsej Evropski uniji. Rezultat poenostavitve so občutno nižji stroški v primerjavi s celotnimi stroški nacionalnih registracij v vseh državah Evropske unije.

Današnja velikost Urada za harmonizacijo na notranjem trgu, hitrost, s katero je rasel, in način, kako se od drugega leta delovanja samofi nancira, so dokazi uspešnosti sistema, ki je v službi enotnega trga.

Leto ustanovitve: 1994

Predsednik:
António Campinos

Kontaktni podatki: 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino(EUIPO)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44
Back to top