Uniunea Europeană

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale)

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale)

OAPI este autoritatea publică responsabilă de procedurile legate de înregistrarea mărcilor comerciale comunitare începând din anul 1996 şi a desenelor şi modelelor industriale comunitare din 2003. Aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt valabile în toate statele membre ale UE.

Rolul OAPI

Mărcile, desenele şi modelele industriale ţin de domeniul dreptului privat al societăţilor comerciale. OAPI este atât o agenţie a Comunităţii Europene, cât şi un oficiu de proprietate industrială care are o funcţie tehnică: înregistrarea drepturilor de proprietate industrială.

Ca agenţie de servicii, Oficiul trebuie să îşi plaseze clienţii, şi anume întreprinderile care îşi înregistrează mărcile comerciale, desenele şi modelele industriale la OAPI, în centrul mecanismului său global, şi trebuie să le ofere cele mai bune servicii, la cel mai bun preţ.

Mărcile, desenele şi modelele industriale în cadrul pieței interne

Marca comercială comunitară, desenul şi modelul industrial comunitar înregistrate constituie poarta de acces la piaţa unică. Prin natura lor unitară formalităţile asociate şi administrarea acestora pot fi realizate de o manieră uşoară: o singură cerere, un singur centru administrativ şi un singur dosar de gestionat.

Se aplică o legislaţie uniformă în cazul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, asigurându-se astfel o protecţie solidă şi unică pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Această simplificare are ca rezultat costuri semnificativ mai mici faţă de costurile globale de înregistrare la nivel naţional în toate ţările Uniunii Europene.

Dimensiunea actuală a OAPI; viteza cu care s-a dezvoltat şi modalitatea prin care a ajuns să se autofinanţeze începând din al doilea an de funcţionare sunt dovezi ale succesului acestui sistem aflat în serviciul pieţei unice.

Dl. António Campinos, Preşedinte

Adresa poştală:
Apartado de Correos, 77
E-03080 ALICANTE

Date de contact: 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală(EUIPO)

Date de contact

Adresă: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44
Back to top