Unia Europejska

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)

Od 1996 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) jest ofi cjalną władzą w sprawach postępowań dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, a od 2003 r. także w sprawie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Te prawa własności intelektualnej obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Rola UHRW

Znaki towarowe i wzory należą do dziedziny prawa spółek. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jest zarazem agencją Wspólnoty Europejskiej i urzędem ds. własności przemysłowej z jego funkcją techniczną: rejestracją praw własności przemysłowej.

Zadaniem Urzędu, jako agencji usługowej, jest zapewnienie swoim klientom, tzn. przedsiębiorstwom, które zgłaszają swoje znaki towarowe i wzory do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, centralnego miejsca w swoim szeroko pojętym mechanizmie oraz zagwarantowanie im najlepszej obsługi po najlepszej cenie.

Znaki towarowe i wzory na rynku wewnętrznym

Wspólnotowy znak towarowy i zarejestrowany wzór wspólnotowy są drogą do jednolitego rynku. Ich jednolita natura oznacza, że formalności i zarządzanie nimi można prowadzić w prosty sposób: pojedyncze zgłoszenie, jedno centrum administracyjne i jedna teczka akt do zarządzania.

Ujednolicone prawo dotyczy znaków towarowych i wzorów, gwarantując tym samym silną i jednolitą ochronę w całej Unii Europejskiej. Wynikiem uproszczenia jest znaczna redukcja kosztów w porównaniu z ogólnymi kosztami rejestracji krajowej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Dzisiejsza wielkość Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, szybkość, z jaką się rozwija, i sposób, w jaki osiągnął niezależność fi nansową już od drugiego roku swojej działalności, stanowią dowód sukcesu systemu w służbie jednolitego rynku.

Rok utworzenia: 1994

Prezes:
António Campinos

Dane kontaktowe: 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej(EUIPO)

Dane kontaktowe

Adres: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Faks: 
+34 96 513 13 44