Europese Unie

Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Het HBIM is de officiële instantie die sinds 1996 belast is met de inschrijving van de Gemeenschapsmerken en sinds 2003 ook met de inschrijving van de Gemeenschapsmodellen.

Rol van het BHIM

Merken en modellen maken deel uit van de wereld van het ondernemingsrecht. Het HBIM is zowel een agentschap van de Europese Gemeenschap als een bureau voor industriële eigendom met inschrijving van industriële-eigendomsrechten als technische taak.

Als dienstverlener moet het Harmonisatiebureau zijn cliënten, dat wil zeggen de bedrijven die bij het HBIM een aanvraag voor hun merken en modellen indienen, bij al zijn werkzaamheden centraal stellen en hun tegen de beste prijs de beste kwaliteit leveren.

Merken, tekeningen en modellen binnen de interne markt

Het ingeschreven Gemeenschapsmerk en Gemeenschapsmodel vormen de toegangspoort tot één gemeenschappelijke markt. Wegens hun eenvormige karakter kunnen formaliteiten en beheer simpel worden gehouden: één aanvraag, één administratief centrum en één dossier.

Op deze merken en modellen is uniforme wetgeving van toepassing, die sterke, exclusieve bescherming in de hele Europese Unie biedt. Deze vereenvoudiging leidt tot een aanzienlijke besparing van de kosten ten opzichte van alle kosten van nationale inschrijving in alle landen van de Europese Unie samen.

De omvang van het huidige HBIM, de snelheid waarmee het is gegroeid en de wijze waarop het zichzelf vanaf zijn tweede operationele jaar wist te financieren getuigen van het succes van dit systeem, dat een bijdrage levert aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt.

Opgericht: 1994

Voorzitter:
António Campinos

Contact: 

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie(EUIPO)

Contact

Adres: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44
Back to top