Eiropas Savienība

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi)

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi)

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB) ir ofi ciāla iestāde, kas veic darbību attiecībā uz Kopienas preču zīmēm kopš 1996. gada un attiecībā uz Kopienā reģistrētajiem dizaina paraugiem − kopš 2003. gada. Šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir spēkā visās ES valstīs.

ITSB loma

Preču zīmes un dizaina modeļi pieder pie privātuzņēmumu tiesību sfēras. Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs ir gan Eiropas kopienas aģentūra, gan rūpnieciskā īpašuma birojs ar savu tehnisko funkciju – rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrēšanu.

Kā pakalpojumu aģentūrai birojam klienti, proti, uzņēmumi, kas reģistrē savas preču zīmes un dizaina paraugus Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā, ir tā vispārējā mehānisma pamats, un birojam jāsniedz klientiem vislabākie pakalpojumi par visizdevīgāko cenu.

Preču zīmes, paraugi un modeļi iekšējā tirgū

Kopienas preču zīme un Kopienā reģistrētais dizaina paraugs paver ceļu uz vienotu tirgu. To vienotība nozīmē, ka formalitātes un pārvaldību var īstenot vienkārši: viens iesniegums, viens administratīvais centrs un viena pārvaldāmā lieta.

Preču zīmēm un dizaina paraugiem tiek piemērots vienots likums, tādējādi nodrošinot spēcīgu un unikālu aizsardzību visas Eiropas Savienības mērogā. Procedūras vienkāršošanas rezultātā ievērojami samazinās izmaksas, salīdzinot ar nacionālo reģistrācijas procedūru kopējām izmaksām visās Eiropas Savienības valstīs.

Biroja pašreizējais apjoms, izaugsmes temps un tas, ka jau otrajā darbības gadā tas kļuva pašfi nansējošs, pierāda šīs sistēmas panākumus vienota tirgus labā.

Dibināts: 1994

Prezidents:
António Campinos

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs(EUIPO)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Ta-lr: 
+34 96 513 91 00
Fakss: 
+34 96 513 13 44
Back to top