an tAontas Eorpach

An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) 

An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) 

Is é an OHIM an t-údarás oifigiúil atá ag comhlíonadh na nósanna imeachta le haghaidh trádmharcanna an Chomhphobail ó 1966 ar aghaidh agus le haghaidh dearadh cláraithe an Chomhphobail ó 2003. Tá na cearta maoine intleachtúla seo bailí i ngach ceann de thíortha an AE.

Ról OHIM

Baineann trádmharcanna agus dearthaí le dlí na gcuideachtaí príobháideacha agus le gach a ghabhann leis sin. Gníomhaireacht de chuid an Chomhphobail Eorpaigh agus oifig maoine tionsclaíche is ea an OHIM ag an am céanna, agus feidhm theicniúil aici: cearta maoine tionsclaíocha a chlárú.

Mar ghníomhaireacht seirbhíse, ní mór don Oifig a cuid cliant a láithriú, is é sin na gnóthais a chomhdaíonn a gcuid trádmharcanna agus dearthaí leis an OHIM, ag ceartlár ghnó na hOifige agus an tseirbhís is fearr ar an bpraghas is fearr a sholáthar dóibh.

Trádmharcanna agus dearaí ar an margadh aonair

Bealach isteach is ea an trádmharc Comhphobail agus dearadh cláraithe an Chomhphobail chuig an margadh aonair. Ciallaíonn a nádúr aonadach gur féidir foirmiúlachtaí agus an bhainistíocht a choimeád simplí: iarratas aonair, ionad riaracháin amháin agus comhad amháin le bainistiú.

Baineann dlí aonfhoirmeach le trádmharcanna agus le dearthaí, rud a sholáthraíonn cosaint láidir uathúil ar fud an Aontais Eorpaigh. Mar thoradh ar an simpliú sin is beag na costais i gcomparáid leis na costais iomlána a ghabhann le clárú náisiúnta i ngach ceann de thíortha an Aontais Eorpaigh.

Cruthúnas ar an rath atá ar an gcóras i seirbhís an mhargaidh aonair is ea méid an OHIM inniu, an luas ar a d'fhás sí agus an tslí ar tháinig sí chun bheith féinmhaoinitheach ón dara bliain dá hoibríochtaí.

An tUasal António Campinos, Uachtarán

Seoladh poist:
Apartado de Correos, 77
E-03080 ALICANTE

Sonraí teagmhála: 

An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)(EUIPO)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Teileafón: 
+34 96 513 91 00
Facs: 
+34 96 513 13 44
Back to top