Euroopa Liit

Siseturu Ühtlustamise Amet (SÜA) (Kaubamärgid ja Tööstusdisainilahendused)

Siseturu Ühtlustamise Amet (SÜA) (Kaubamärgid ja Tööstusdisainilahendused)

SÜA on ametiasutus, mis teostab ühenduse kaubamärkidega seotud menetlusi alates 1996. aastast ning ühenduse registreeritud disainilahendustega seotud menetlusi alates aastast 2003. Vastavad intellektuaalse omandi õigused kehtivad kõigis EL liikmesriikides.

Siseturu Ühtlustamise Ameti roll

Kaubamärgid ning disainilahendused on reguleeritud äriühinguõigusega. SÜA on nii Euroopa Ühenduse agentuur kui ka tööstusomandi amet, mis täidab tehnilist funktsiooni – registreerib tööstusomandi õigusi.

Teenindusasutusena peab SÜA keskenduma oma klientidele, st ettevõtetele, mis esitavad oma kaubamärgid ja disainilahendused SÜAle, ning pakkuma neile parimat teenust parima hinnaga.

Kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused ühtsel turul

Ühenduse kaubamärk ning ühenduse registreeritud disainilahendus on sissepääsuks ühisturule. Nende ühtne iseloom tähendab seda, et nende vorminõuete täitmine ning nende haldamine on võimalikult lihtne – üks avaldus, üks halduskeskus ning üks toimik, mida pidada.

Kaubamärkide ja disainilahenduste suhtes kehtib ühetaoline õigus, mis tagab nende kindla ja ainulaadse kaitse kogu Euroopa Liidus. Lihtsustamine tähendab märgatavalt väiksemaid kulusid võrreldes riikliku registreerimise kogukuludega kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

SÜA suurus, kasvamise kiirus ja viis, kuidas see oma teisel tegutsemisaastal isefi nantseeruvaks on muutunud, on ühisturu teenistuses oleva süsteemi edukuse tõestuseks.

Asutamis-aasta:1994

President: António Campinos

Kontaktandmed: 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet(EUIPO)

Kontaktandmed

Aadress: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel: 
+34 96 513 91 00
Faks: 
+34 96 513 13 44
Back to top