Ευρωπαϊκή Ένωση

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Το ΓΕΕΑ είναι ο επίσημος φορέας ο επιφορτισμένος με τις διαδικασίες καταχώρισης όσον αφορά τα κοινοτικά σήματα από το 1996 και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα από το 2003. Τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ρόλος του OHIM

Τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα υπάγονται στο εταιρικό δίκαιο. Το ΓΕΕΑ είναι ταυτόχρονα ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ένα γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την εξής τεχνική λειτουργία: την καταχώριση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ως οργανισμός παροχής υπηρεσιών, το γραφείο πρέπει να θέτει τους πελάτες του, δηλαδή τις επιχειρήσεις που καταθέτουν τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματά τους στο ΓΕΕΑ, στο επίκεντρο του συνολικού μηχανισμού του γραφείου και να τους παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή. Τα κοινοτικά σήματα και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα αποτελούν την πύλη εισόδου στην ενιαία αγορά. Η ενιαία τους φύση σημαίνει ότι οι διατυπώσεις και η διαχείριση είναι απλές: μία αίτηση, ένα διαχειριστικό κέντρο και ένας φάκελος προς διευθέτηση.

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα στην ενιαία αγορά

Τα σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα διέπονται από ομοιόμορφη νομοθεσία,παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια ισχυρή και μοναδική προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απλοποίηση συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο κόστος σε σύγκριση με το συνολικό κόστος της εθνικής καταχώρισης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σήµατα, τα σχέδια και τα υποδείγµατα διέπονται από οµοιόµορφη νοµοθεσία, παρέχοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο µια ισχυρή και µοναδική προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απλοποίηση συνεπάγεται σηµαντικά µειωµένο κόστο̋ σε σύγκριση µε το συνολικό κόστο̋ τη̋ εθνική̋ καταχώριση̋ σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.

Το μέγεθος του ΓΕΕΑ σήμερα, η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε και ο τρόπος με τον οποίο κατέστη αυτοχρηματοδοτούμενο από τον δεύτερο χρόνο της λειτουργίας του αποτελούν την απόδειξη της επιτυχίας του συστήματος στην υπηρεσία της ενιαίας αγοράς.

Έτος ίδρυσης: 1994
Πρόεδρος:  António Campinos

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EUIPO)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Τηλ: 
+34 96 513 91 00
Φαξ: 
+34 96 513 13 44
Back to top