Europæiske Union

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Harmoniseringskontoret er den offentlige myndighed, som siden 1996 har varetaget behandlingen af EF-varemærker og siden 2003 behandlingen af registrerede EF-design. Disse immaterielle ejendomsrettigheder har gyldighed i alle EU-lande.

KHIM's arbejde

Varemærker og design henhører under selskabsretten. Harmoniseringskontoret er såvel et EF-agentur som en myndighed for industriel ejendomsret med den hertil hørende tekniske funktion: at registrere industrielle ejendomsrettigheder.

Som serviceorgan skal Harmoniseringskontoret sætte sine kunder, dvs. virksomheder, der indgiver ansøgning om registrering af deres varemærker og design, i centrum og yde dem den bedste service til den bedste pris.

Varemærker og design på det indre marked

EF-varemærker og registrerede EF-design er vejen til et fælles marked. Disses enhedskarakter betyder, at formaliteter og forvaltning kan holdes på et enkelt plan: Der er kun en enkelt ansøgning at behandle, kun et enkelt administrativt center og kun en enkelt sag at behandle.

En ensartet lovgivning finder anvendelse på varemærker og design, hvorved der sikres en stærk og enestående beskyttelse i hele Den Europæiske Union. Forenklingen resulterer i betydeligt nedsatte omkostninger sammenlignet med de samlede omkostninger ved national registrering i alle lande i Den Europæiske Union.

Harmoniseringskontorets størrelse i dag, hastigheden, hvormed det er vokset, og den måde, hvorpå det blev selvfinansierende fra sit andet driftsår, er beviser på den succes, systemet har i det indre markeds tjeneste.

Oprettet: 1994

Præsident:
António Campinos

Kontakt: 

Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret(EUIPO)

Kontakt

Adresse: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tlf.: 
+34 96 513 91 00
Fax: 
+34 96 513 13 44