Европейски съюз

Служба за хармонизиране на Вътрешния пазар (търговски марки и модели)

Служба за хармонизиране на Вътрешния пазар (търговски марки и модели)

OHIM е основният механизъм, изпълняващ процедурите на Общността за търговските марки от 1996г. и за регистриран дизайн на Общността от 2003г. Тези интелектуални права са валидни във всички страни на Европейския съюз.

Роля на OHIM

Търговските марки и дизайн принадлежат към областта на частното корпоративно право. OHIM е едновременно агенция на Европейската общност и служба за индустриална собственост със следната техническа функция: Регистрирането на права за индустриална собственост.

Като агенция за предлагане на услуги, Службата трябва да класифицира нейните клиенти по съответствие на техните търговски марки и дизайн с OHIM, в центъра на цялостния механизъм на работа на службата, като им предлага услуги на най-добра цена.

Търговски марки и дизайни на вътрешния пазар

Търговската марка на Общността и нейният регистриран дизайн са жизненоважен фактор за единния пазар. Единният характер означава, че формалностите и процедурите по подбор са опростени: една кандидатура, един административен център и едно досие за разглеждане.

Единното законодателство се прилага по отношение на търговските марки и дизайн, следователно се осигурява солидна протекция в рамките на Европейския съюз. Улеснените процедури водят до значително намалени такси, сравнени с общите такси при национална регистрация за страните от Европейския съюз.

Днес, големината на OHIM, скоростта, с която се развива и начинът, по който се самофинансира от втората година на нейното съществуване, са доказателства за успешно функциониране на системата за предоставяне на услуги на единния пазар.

Г-н António Campinos, Президент

Пощенски адрес:
Apartado de Correos, 77
E-03080 АЛИКАНТЕ

Координати за връзка: 

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO)

Координати за връзка

Адрес: 

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Тел: 
+34 96 513 91 00
Факс: 
+34 96 513 13 44