Europeiska Unionen

EU:s institut för säkerhetsstudier

EU:s institut för säkerhetsstudier

Institutet för säkerhetsstudier är EU:s utrikespolitiska tankesmedja.

Det inrättades 2002 som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och ska verka för en gemensam säkerhetskultur i EU, hjälpa till med att planlägga och utveckla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till den strategiska debatten.

Institutet

Finansiering och tillsyn

Institutet finansieras av EU-länderna enligt ett BNP-baserat fördelningssystem och styrs av

  • kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik – utövar den politiska tillsynen
  • styrelsen – fastställer budgetmässiga och administrativa regler och godkänner institutets arbetsprogram (ordförande är EU:s utrikesrepresentant).

Publikationer

Institutet ger ut en rad publikationer om internationell strategisk forskning. Prenumerera på EUISS nyhetsmejl om nya publikationer.

Evenemang

EUISS evenemang ska förbättra EU:s analytiska kapacitet och bana väg för ett expertisnätverk till stöd för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. På evenemangen samlas beslutsfattare, EU-anställda, akademiker, nationella experter och företrädare för frivilligorganisationer från hela världen.

  • Konferenser – runt 100 deltagare, många välkända profiler, tillfälle till breda diskussioner i sakfrågor
  • Seminarier – runt 40 deltagare, fördjupad behandling av särskilda frågor, ofta inriktade på särskilda regioner eller politikområden
  • Arbetsgrupper – runt 20 deltagare, regelbundna möten för att övervaka utvecklingen i en särskild region eller på ett särskilt politikområde

Press

EUISS forskare gör regelbundet expertutlåtanden om viktiga europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, både i tidningar och andra medier. Läs mer om EUISS expertområden på forskarsidorna och direktörens sida.
 

Kontaktuppgifter till: 

EU:s institut för säkerhetsstudier(EUISS)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tfn: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31