Europeiska Unionen

EU:s institut för säkerhetsstudier

EU:s institut för säkerhetsstudier

Översikt

  • Uppgift: Analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor
  • Direktör: Gustav Lindstrom
  • Inrättad: 2002
  • Antal anställda: 24
  • Plats: Huvudkontor i Paris (Frankrike) och ett sambandskontor i Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: EUISS

EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS) ska analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Verksamhet

Institutet ska

  • främja en gemensam säkerhetskultur i EU
  • bidra till att utveckla och planera den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
  • hjälpa till att utforma och främja EU:s utrikespolitik
  • bidra till debatten om säkerhetsstrategin inom och utanför EU.

Huvuduppdraget är att göra analyser och organisera diskussionsforum för att bidra till utformningen av EU:s politik. I detta uppdrag ingår också att fungera som en kanal mellan europeiska experter och beslutsfattare på alla nivåer.

Organisation

Institutets team består av upp till nio fasta chefsanalytiker som bistås av associerade analytiker, assisterande analytiker och externa forskare.

Institutet leds av en styrelse med EU:s utrikesrepresentant som ordförande. Styrelsen fastställer budget- och förvaltningsbestämmelserna och godkänner arbetsprogrammet. Den politiska tillsynen utövas av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik utan att inkräkta på institutets intellektuella oberoende och operativa självständighet.

Arbetssätt

Institutet tillhandahåller expertis, forskning, analytiska studier och genomgångar för många olika aktörer. Chaillot papers är dess viktigaste publikation och bygger på riktad och fördjupad forskning. Andra publikationer är årsböcker, rapporter samt kortare sammandrag och varningar.

Institutet samarbetar med Europeiska utrikestjänsten, Europeiska säkerhets- och försvarsakademin, EU-kommissionen (GD Devco), Europaparlamentet, andra EU-byråer (EDA och Satcen) och EU-ländernas regeringar.

Målgrupper

I uppdraget ingår att regelbundet ta fram publikationer om de frågor och regioner som är centrala för EU:s arbete.

Institutets evenemang ökar EU:s analytiska kapacitet och bidrar till att utforma gemensamma strategier. På evenemangen samlas EU-anställda, nationella experter, akademiker, beslutsfattare, medier och företrädare för det civila samhället från EU-länderna och hela världen.

Kontaktuppgifter till

EU:s institut för säkerhetsstudier(EUISS)

Kontaktuppgifter till

Adress

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tfn
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top