Evropska unija

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS)

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS)

Pregled

  • Naloge analiza zunanjepolitičnih, varnostnih in obrambnih vprašanj.
  • Direktor: Gustav Lindstrom
  • Leto ustanovitve: 2002
  • Osebje: 24
  • Sedež: sedež Inštituta je v Parizu (Francija), v Bruslju (Belgija) pa deluje urad za zvezo.
  • Spletišče: EUISS

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS) je agencija EU, ki proučuje zunanjepolitična, varnostna in obrambna vprašanja.

Naloge

Inštitut:

  • spodbuja razvoj skupne varnostne kulture v EU,
  • prispeva k razvoju in načrtovanju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP),
  • podpira zasnovo in načrtovanje zunanje politike EU
  • ter sodeluje pri razpravah o varnostni strategiji v Evropi in zunaj nje.

Njegova glavna naloga je izdelava analiz in prirejanje forumov za razpravo, s čimer zagotavlja pomoč pri oblikovanju politike EU. Pri izvajanju svojih nalog je Inštitut tudi posrednik med evropskimi strokovnjaki in oblikovalci politike na vseh ravneh.

Sestava

Na Inštitutu je stalno zaposlenih 9 višjih analitikov. Pri delu jim pomaga široka mreža pridruženih analitikov, nižjih analitikov in zunanjih raziskovalcev.

Inštitut EUISS vodi odbor, ki mu predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Ta določi proračunske in upravne predpise ter potrdi delovni program Inštituta. Politični in varnostni odbor je pristojen za politični nadzor, vendar ne posega v intelektualno neodvisnost in operativno avtonomijo Inštituta.

Delovanje

Inštitut EUISS daje na voljo strokovno znanje, izdeluje raziskave in analitične študije ter prireja informativne sestanke za najrazličnejše akterje. Glavna publikacija Inštituta je serija objav pod skupnim naslovom Chaillot Papers, katerih vsebina so usmerjene in poglobljene raziskave. Inštitut objavlja tudi letopis in poročila ter krajše informativne predstavitve in politična obvestila.

Inštitut EUISS sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje,Evropsko akademijo za varnost in obrambo,Evropsko komisijo (GD DEVCO), Evropskim parlamentom, z drugimi agencijami EU (EDA, SatCen) in z vladami držav članic.

Koristi

K nalogam inštituta EUISS sodi redna izdaja publikacij o temah in regijah, ki so v središču pozornosti EU.

Dogodki, ki jih prireja Inštitut, prispevajo h krepitvi analitičnih zmogljivosti EU in pomagajo oblikovati skupne pristope. Dogodki so priložnost za srečanja med uradniki, nacionalnimi strokovnjaki, akademiki, nosilci odločanja ter predstavniki medijev in civilne družbe iz držav članic EU in drugih držav.

Kontaktni podatki

Inštitut EU za varnostne študije(EUISS)

Kontaktni podatki

Naslov

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top