Európska únia

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS)

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS)

Prehľad

  • Úloha: poskytovať analýzu otázok zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky
  • Riaditeľ: Gustav Lindstrom
  • Rok zriadenia: 2002
  • Počet zamestnancov: 24
  • Sídlo: sídlo inštitútu sa nachádza v Paríži (Francúzsko) a styčný úrad v Bruseli (Belgicko)
  • Webová lokalita: EUISS

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS) je agentúra EÚ, ktorá analyzuje otázky zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.

Náplň činnosti

Cieľom EUISS je:

  • podporovať spoločnú kultúru bezpečnosti v EÚ,
  • pomáhať pri rozvoji a realizácii spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP),
  • podporovať vypracovanie a realizáciu zahraničnej politiky EÚ,
  • prispievať k diskusii o bezpečnostnej stratégii v Európe a mimo nej.

Hlavnou úlohou inštitútu je poskytovať analýzy a organizovať diskusné fóra s cieľom pomôcť pri vytváraní politiky EÚ. Okrem toho pôsobí aj ako sprostredkovateľ medzi európskou odbornou verejnosťou a politikmi na všetkých úrovniach.

Štruktúra

Tím analytikov EUISS tvorí približne 9 interných vyššie postavených analytikov. V ich práci im pomáha rozsiahla sieť pridružených a nižšie postavených analytikov a externých výskumných pracovníkov.

EUISS riadi správna rada na čele s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá vypracováva rozpočtové a administratívne pravidlá inštitútu a schvaľuje jeho pracovný program. Politický a bezpečnostný výbor zabezpečuje politický dohľad nad inštitútom, ale bez toho, aby bola ohrozená jeho intelektuálna a funkčná nezávislosť.

Spôsob fungovania

Agentúra poskytuje know-how, výskum, analytické štúdie a briefingy širokému spektru aktérov. Hlavnou publikáciou inštitútu je séria dokumentov Chaillot papers, ktoré vychádzajú z cieleného, hĺbkového výskumu. EUISS okrem toho vydáva ročenku, správy a kratšie prehľady a výstrahy.

EUISS spolupracuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Európskou akadémiou bezpečnosti a obrany, Európskou komisiou (GR DEVCO), Európskym parlamentom, inými agentúrami EÚ (EDA, Satcen) a vládami členských štátov.

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

EUISS v rámci svojho poslania pravidelne vydáva publikácie o témach a regiónoch, ktoré sú v centre činnosti EÚ.

Prostredníctvom svojich podujatí podporuje analytickú kapacitu EÚ a pomáha vytvárať spoločné prístupy. Na týchto podujatiach sa stretávajú úradníci EÚ, národní experti, akademickí pracovníci, politici, zástupcovia médií a občianskej spoločnosti z krajín EÚ a z celého sveta.

Klikni tiež na...
Kontaktné údaje

Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie(ISS)

Kontaktné údaje

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top