Európska únia

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

EUISS je think-tankom EÚ pre zahraničnú politiku.

Bol založený v roku 2002 v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) Európskej únie a jeho úlohou je podporovať spoločnú bezpečnostnú kultúru v EÚ, pomáhať pri rozvoji a realizácii spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a obohacovať strategickú diskusiu.

EUISS:

  • je v plnej miere nezávislý;
  • skúma bezpečnostné otázky s významom pre EÚ a slúži ako diskusné fórum;
  • poskytuje analýzy a prognózy pre politický a bezpečnostný výbor (PBV) a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie;
  • bol zriadený jednotnou akciou Rady 2001/554 (zmenená jednotnou akciou Rady 2006/1002).

Financovanie a dohľad

Za riadenie inštitútu, ktorý je financovaný členskými štátmi EÚ (výška príspevku sa odvíja od hrubého domáceho produktu), zodpovedajú:

  • Politický a bezpečnostný výbor, ktorý vykonáva politický dohľad;
  • rada, ktorá prijíma rozpočtové a administratívne pravidlá a schvaľuje pracovný program inštitútu (predsedá mu vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie).

Zverejnenie

Inštitút vydáva niekoľko druhov publikácii pre medzinárodnú komunitu. Prihláste sa k odberu emailových upozornení o nových publikáciách.

Podujatia

Podujatia organizované inštitútom sú určené na zvýšenie analytickej schopnosti EÚ a na podporu expertnej siete v záujme posilnenia zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Na týchto podujatiach sa stretávajú riadiaci pracovníci, úradníci EÚ, akademickí pracovníci, národní experti a predstavitelia neziskových organizácií z celého sveta.

  • konferencie – zúčastňuje sa ich približne 100 účastníkov, medzi ktorými nechýbajú známe osobnosti. Sú príležitosťou pre rozsiahle diskusie o aktuálnych otázkach.
  • semináre – sú určené približne pre 40 účastníkov. Zameriavajú sa na hĺbkové spracovanie špecifických tém, často s regionálnym alebo tematickým zameraním.
  • pracovné skupiny – majú približne 20 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú s cieľom sledovať vývoj udalostí v konkrétnom regióne alebo v rámci konkrétnej oblasti politiky.

Z informácií v tlači

Výskumní pracovníci EUISS pravidelne poskytujú predstaviteľom všetkých typov médií odborné komentáre o hlavných európskych problémoch v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Viac informácií o oblastiach, na ktoré sa inštitút špecializuje, nájdete na stránkach výskumných pracovníkov alebo na stránke riaditeľa.
 

Kontaktné údaje: 

Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie(ISS)

Kontaktné údaje

Adresa: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31