Uniunea Europeană

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE)

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE)

Prezentare generală

  • Rol: să furnizeze analize pe teme legate de politica externă și de politica de securitate și apărare
  • Director: Gustav Lindstrom
  • Înființare: 2002
  • Angajați: 24
  • Sediu: Paris (Franța) și un birou de legătură la Bruxelles (Belgia)
  • Site: EUISS

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE) este o agenție a UE care analizează aspecte legate de politica externă și de politica în materie de securitate și apărare.

Ce face ISSUE?

Scopul ISSUE este:

  • să pună bazele unei culturi a securității comune în UE
  • să contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună (PESC)
  • să sprijine elaborarea și punerea în aplicare a politicii externe a UE
  • să contribuie la dezbaterea privind strategia de securitate în interiorul și în afara Europei.

Misiunea sa principală este să ofere analize și să organizeze forumuri de discuție pentru a contribui la dezvoltarea politicii UE. În îndeplinirea acestei misiuni, ISSUE acționează și ca interfață între experții europeni și factorii de decizie de la toate nivelurile.

Structură

Echipa de analiști a ISSUE este formată din maximum 9 analiști principali permanenți. În munca lor sunt sprijiniți de o rețea extinsă formată din analiști asociați, analiști debutanți și cercetători externi.

ISSUE este condus de un consiliu prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care stabilește normele bugetare și administrative și aprobă programul de lucru. Comitetul politic și de securitate asigură supravegherea politică, însă fără a aduce atingere independenței profesionale și autonomiei operaționale a agenției.

Cum funcționează ISSUE?

Agenția oferă expertiză, realizează cercetări, studii analitice și note de informare, pentru o gamă largă de părți interesate. Publicația emblematică a institutului este seria Chaillot papers, care se bazează pe o cercetare aprofundată, axată pe teme specifice. De asemenea, ISSUE publică un anuar, rapoarte, scurte note de informare și alerte.

ISSUE colaborează cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Colegiul European de Securitate și Apărare, Comisia Europeană (DG DEVCO) și Parlamentul European, cu alte agenții ale UE (Agenția Europeană de Apărare AEA, SatCen), precum și cu guvernele statelor membre.

Cine sunt beneficiarii?

În cadrul misiunii sale, ISSUE editează periodic publicații consacrate tematicilor și regiunilor aflate în centrul activității UE.

Evenimentele organizate de ISSUE consolidează capacitatea analitică a Uniunii și contribuie la conturarea unor abordări comune. Ele reunesc funcționari ai UE, experți naționali, cadre universitare, factori de decizie, reprezentanți ai presei și societății civile din statele membre și din restul lumii.

Date de contact

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene(ISSUE)

Date de contact

Adresă

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top