Unia Europejska

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

IUESB jest ośrodkiem analitycznym UE zajmującym się polityką zagraniczną.

IUESB został utworzony w 2002 r. w ramach unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), aby wspierać wspólne podejście do kwestii bezpieczeństwa w UE, pomagać w rozwijaniu i kształtowaniu WPZiB i wnosić wkład w dyskusję nad kwestiami strategicznymi.

EUISS:

  • jest w pełni autonomiczną agencją
  • bada istotne z punktu widzenia UE zagadnienia związane z bezpieczeństwem i stanowi forum dla wymiany poglądów
  • przygotowuje analizy i opracowuje prognozy dla Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz dla Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
  • został ustanowiony na podstawie wspólnego działania Rady 2001/554 (zmienionego wspólnym działaniem Rady 2006/1002).

Finansowanie i nadzór

Instytut jest finansowany przez kraje UE zgodnie z metodą podziału kosztów na podstawie PNB, i zarządza nim:

  • Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) – sprawujący nadzór polityczny
  • Zarząd – określający zasady budżetowe i administracyjne oraz zatwierdzający program pracy instytutu (Zarządowi przewodniczy Wysoki Przedstawiciel / wiceprzewodniczący).

Publikacje

Instytut wydaje różne rodzaje publikacji dotyczących międzynarodowej wspólnoty strategicznej. Subskrybuj powiadomienia e-mail o nowych publikacjach IUESB.

Wydarzenia

Celem wydarzeń organizowanych przez IUESB jest zwiększenie zdolności analitycznych UE i promowanie współpracy eksperckiej w celu wspomagania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. W spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele organów decyzyjnych, urzędnicy UE, eksperci krajowi oraz przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych z całego świata.

  • W konferencjach bierze udział ok. 100 uczestników (wśród których jest wiele znanych postaci). Stanowią one okazję do prowadzenia szeroko zakrojonych dyskusji o aktualnych problemach.
  • W szkoleniach bierze udział ok. 40 uczestników. Służą one gruntownej analizie określonych tematów o charakterze regionalnym lub politycznym.
  • W pracach grup roboczych uczestniczy ok. 20 uczestników. Grupy zbierają się regularnie, aby monitorować wydarzenia w danym regionie lub rozwój konkretnego obszaru polityki.

Materiały dla prasy

Pracownicy naukowi IUESB regularnie opracowują specjalistyczne komentarze dla prasy oraz nadawców radiowych i telewizyjnych na temat kluczowych kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Więcej informacji o obszarach wiedzy specjalistycznej, jakimi zajmuje się EUISS, można znaleźć na stronach pracowników naukowych albo na stronie dyrektora instytutu.
 

Dane kontaktowe: 

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem(EUISS)

Dane kontaktowe

Adres: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Faks: 
+33 1 56 89 19 31