Europese Unie

Europees Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS)

Europees Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS)

In het kort

  • Rol: het analyseren van kwesties in verband met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid
  • Directeur: Gustav Lindstrom
  • Opgericht: 2002
  • Medewerkers: 24
  • Locatie: hoofdzetel in Parijs (Frankrijk) met een verbindingsbureau in Brussel (België)
  • Website: EUISS

Het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS) is een EU-agentschap dat analyses maakt over buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid.

Taken

Het EUISS draagt bij tot:

  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke veiligheidscultuur in de EU
  • het ontwikkelen en uitdragen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
  • het ontwikkelen en uitdragen van het buitenlands beleid van de EU
  • het debat over de veiligheidsstrategie binnen en buiten Europa

Daartoe maakt het analyses en organiseert het discussiefora die nuttig zijn voor de ontwikkeling van EU-beleid. Tegelijkertijd fungeert het als intermediair tussen Europese deskundigen en besluitvormers op alle niveaus.

Structuur

Het analyseteam van het EUISS telt maximaal negen vaste senior analisten. Zij kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk van geassocieerde analisten, junior analisten en externe onderzoekers.

Het instituut wordt geleid door een bestuur onder leiding van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, dat de budgettaire en bestuurlijke regels vaststelt en het werkprogramma vaststelt. Het politiek en veiligheidscomité houdt toezicht op de politieke aspecten, zonder afbreuk te doen aan de intellectuele onafhankelijkheid en de operationele autonomie van het agentschap.

Werkwijze

Het agentschap levert expertise, onderzoeksresultaten, analyses en briefings aan tal van instanties en personen. De belangrijkste publicaties van het instituut zijn de Chaillot Papers, die gebaseerd zijn op gericht, diepgaand onderzoek. Het EUISS publiceert ook een jaarboek, verslagen en kortere resumés en waarschuwingen.

Het EUISS werkt samen met de Europese Dienst voor extern optreden en de Europese veiligheids- en defensieacademie (ESDC), de Europese Commissie (DG DEVCO), het Europees Parlement, andere EU-agentschappen (EDA, SatCen), en de nationale overheden.

Wie is erbij gebaat?

Het EUISS publiceert regelmatig over de thema’s en regio’s die centraal staan in het werk van de EU.

De activiteiten van het instituut vergroten de analysecapaciteit van de EU en zijn nuttig voor de vorming van gemeenschappelijke standpunten. Daarbij worden ook EU-ambtenaren, nationale deskundigen, academici, beleidsmakers, media en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit de EU-lidstaten en de rest van de wereld betrokken.

Contact

Europees Instituut voor veiligheidsstudies(IVSEU)

Contact

Adres

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top