Europese Unie

Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie

Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie

Het IVSEU is de EU-denktank voor buitenlands beleid.

Het is in 2002 opgericht als onderdeel van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) om een gemeenschappelijke veiligheidscultuur voor de EU te scheppen, het GBVB te ontwikkelen en te plannen en het debat te verrijken.

Het IVSEU:

  • is volledig autonoom
  • doet onderzoek naar veiligheidskwesties die relevant zijn voor de EU en biedt een forum voor debat
  • maakt analyses en prognoses voor het Politiek en Veiligheidscomité en voor de Hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Europese Commissie
  • is opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 2001/554 van de Raad (gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2006/1002)

Financiering en overzicht

Het instituut wordt gefinancierd door de EU-landen, volgens een kostenverdeling op basis van het bnp. Het wordt beheerd door:

  • het Politiek en Veiligheidscomité dat toezicht op het beleid houdt
  • de Raad die budgettaire en bestuurlijke regels opstelt en het werkprogramma van het instituut moet goedkeuren. De Raad wordt voorgezeten door de Hoge vertegenwoordiger.

Publicaties

Het instituut brengt diverse publicaties uit. Wilt u op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de nieuwsbrief van het IVSEU.

Gebeurtenissen

De evenementen van het IVSEU zijn bedoeld om het analytisch vermogen binnen de EU te verbeteren en een netwerk van deskundigen op te bouwen, ter ondersteuning van het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. Bij deze evenementen komen besluitvormers, EU-functionarissen, academici, nationale deskundigen, en vertegenwoordigers van ngo’s uit de hele wereld bijeen.

  • conferenties (ca. 100 deelnemers, waaronder bekende persoonlijkheden): bieden de mogelijkheid tot brede discussies
  • seminars (ca. 40 deelnemers): hier wordt grondig ingegaan op specifieke onderwerpen, vaak gericht op een regio of beleidsaspect
  • task forces (ca. 20 deelnemers): komen regelmatig bijeen om evenementen in een bepaalde regio of ontwikkelingen op een beleidsterrein te evalueren

In de pers

De onderzoekers van het IVSEU geven regelmatig deskundige toelichtingen in de media over het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. De specialisaties van de IVSEU-onderzoekers zijn te vinden op de onderzoekerspagina's en op de pagina van de directeur.
 

Contact: 

Europees Instituut voor veiligheidsstudies(IVSEU)

Contact

Adres: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31