Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)

Īss apraksts

  • Uzdevums: analizēt ārējās, drošības un aizsardzības politikas jautājumus
  • Direktors: Gustav Lindstrom
  • Dibināšanas gads: 2002
  • Darbinieki: 24
  • Atrašanās vieta: galvenais birojs Parīzē (Francija) un sadarbības birojs Briselē (Beļģija)
  • Tīmekļa vietne: EUISS

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS) ir ES aģentūra, kas analizē ārējās, drošības un aizsardzības politikas jautājumus.

Ar ko nodarbojas EUISS

EUISS mērķi:

  • sekmēt kopēju drošības kultūru ES;
  • palīdzēt attīstīt un plānot kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP);
  • palīdzēt izstrādāt un plānot ES ārpolitiku;
  • piedalīties diskusijās par Eiropas iekšējo un ārējo drošības stratēģiju.

Institūta pamatuzdevums ir veikt analīzi un organizēt diskusiju forumus, lai palīdzētu formulēt ES politiku. Vienlaikus tas darbojas arī kā saskarne starp Eiropas ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos.

Struktūra

EUISS analītiķu komandā ir 9 pastāvīgie vecākie analītiķi. Tiem palīdz plašs atbalsta tīkls, ko veido analītiķu palīgi, jaunākie analītiķi un ārējie eksperti.

EUISS vada padome, kuras priekšsēdētājs ir Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, tā izstrādā budžeta un administratīvos noteikumus un apstiprina institūta darba programmu. Politikas un drošības komiteja veic politisko uzraudzību, taču neietekmē institūta intelektuālo neatkarību un darbības autonomiju.

Kā strādā EUISS

Institūts nodrošina zināšanas, izpēti, analītiskos pētījumus un instruktāžu plašam klientu lokam. Institūta ievērojamākā publikācija ir tā monogrāfiju sērija “Chaillot papers”, kurā tiek padziļināti izpētīts kāds konkrēts jautājums. EUISS publicē arī gadagrāmatas, ziņojumus un īsformāta publikācijas — kopsavilkumus un brīdinājumus.

EUISS sadarbojas ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu, Eiropas Komisiju (DEVCO ģenerāldirektorātu), Eiropas Parlamentu, citām ES aģentūrām (Eiropas Aizsardzības aģentūru, Eiropas Savienības Satelītcentru) un dalībvalstu valdībām.

Kas ir ieguvēji

Viens no EUISS uzdevumiem ir regulāri veidot publikācijas par ES darbībai svarīgiem jautājumiem un reģioniem.

Institūta pasākumi stiprina ES analītiskās spējas un palīdz izstrādāt vienotas pieejas. Tie saved kopā ES ierēdņus, nacionālos ekspertus, lēmumu pieņēmējus, medijus, akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus gan no ES dalībvalstīm, gan citām pasaules valstīm.

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts(EUISS)

Kontaktinformācija

Adrese

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Ta-lr
+33 1 56 89 19 30
Fakss
+33 1 56 89 19 31
Back to top