Europos Sąjunga

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI)

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI)

Apžvalga

  • Funkcijos: užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimų analizė
  • Direktorius: Gustav Lindstrom
  • Steigimo metai: 2002 m.
  • Darbuotojų skaičius: 24
  • Vieta: Pagrindinis biuras – Paryžiuje (Prancūzija), ryšių palaikymo biuras – Briuselyje (Belgija)
  • Interneto svetainė: ESSSI

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI) yra ES agentūra, analizuojanti užsienio reikalų, saugumo ir gynybos politikos klausimus.

Veikla

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas siekia:

  • skatinti bendrą saugumo kultūrą Europos Sąjungoje,
  • padėti rengti ir planuoti bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP),
  • remti ES užsienio politikos rengimą ir planavimą,
  • prisidėti prie diskusijų dėl saugumo strategijos Europoje ir už jos ribų.

Jo pagrindinė užduotis – teikti analizes ir rengti diskusijų forumus, padedant formuoti ES politiką. Atlikdamas šią užduotį jis taip pat padeda bendrauti Europos ekspertams ir visų lygmenų sprendimus priimantiems asmenims.

Struktūra

ESSSI analitikų grupę sudaro iki 9 nuolatinių vyresniųjų analitikų. Jiems padeda platus asocijuotųjų analitikų, jaunesniųjų analitikų ir išorės tyrėjų tinklas.

Europos Sąjungos saugumo studijų institutui vadovauja valdyba, kuriai pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, rengiantis jo biudžeto ir administracines taisykles ir tvirtinantis darbo programą. Politinis ir saugumo komitetas atlieka politinę priežiūrą, tačiau nevaržo šios agentūros intelektinio nepriklausomumo ir veiklos savarankiškumo.

Veiklos būdai

Agentūra teikia ekspertines žinias, atlieka tyrimus, analitines studijas ir rengia pranešimus įvairiausiems subjektams. Institutas publikuoja savo pagrindinį leidinį Chaillot papers, kuris rengiamas remiantis kryptingais, nuodugniais tyrimais. ESSSI taip pat leidžia metinę apžvalgą, ataskaitas ir mažesnės apimties informacinius dokumentus bei įspėjimus.

ESSSI bendradarbiauja su Europos išorės veiksmų tarnyba , Europos saugumo ir gynybos koledžu, Europos Komisija (Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generaliniu direktoratu (DEVCO)), Europos Parlamentu, kitomis ES agentūromis (Europos gynybos agentūra, Europos Sąjungos palydovų centru), valstybių narių vyriausybėmis.

Kam tai naudinga?

Vykdydamas savo užduotis ESSSI reguliariai leidžia leidinius ES veiklai aktualiausiomis temomis ir apie šiai veiklai svarbiausius regionus.

Jo renginiai didina ES analitinius gebėjimus ir padeda formuoti bendras metodikas. Juose drauge dalyvauja ES pareigūnai, nacionaliniai ekspertai, akademinės bendruomenės nariai, sprendimus priimantys asmenys, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovai iš ES valstybių narių ir kitų pasaulio šalių.

Papildoma informacija
Kontaktiniai duomenys

Europos saugumo studijų institutas(ESSSI)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top