Europos Sąjunga

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI) yra ES užsienio politikos ekspertų organizacija (angl. „think tank“).

Jis įsteigtas 2002 m. vykdant ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bendrai ES saugumo kultūrai skatinti, strateginėms diskusijoms praturtinti, taip pat padėti planuoti bei plėtoti BUSP.

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas:

  • yra visiškai autonomiškas,
  • atlieka Europos Sąjungai svarbius saugumo klausimų tyrimus, be to, jis yra diskusijų vieta,
  • rengia analizes ir prognozes Politikos ir saugumo komitetui bei Vyriausiajai ES užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinei (Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojai),
  • buvo įsteigtas Tarybos bendraisiais veiksmais 2001/554 (iš dalies pakeista Tarybos bendraisiais veiksmais 2006/1002).

Finansavimas ir priežiūra

Institutą finansuoja ES valstybės narės, kurios dalijasi išlaidas pagal kiekvienos šalies bendrąjį vidaus produktą, o jį valdo:

  • Politinis ir saugumo komitetas (PSK), atliekantis politinę priežiūrą,
  • valdyba, nustatanti biudžeto ir administravimo taisykles bei tvirtinanti instituto darbo programą (valdybai pirmininkauja vyriausioji įgaliotinė Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Leidiniai

Institutas skelbia tarptautinei politikos strategijos specialistų bendruomenei skirtus kelių rūšių leidinius. Jei norėtumėte būti informuojami apie naujus leidinius, užsisakykite instituto pranešimus e. paštu.

Renginiai

ESSSI renginių tikslas – stiprinti ES analitinius gebėjimus ir skatinti kurti ekspertų tinklą siekiant remti ES užsienio ir saugumo politiką. Jie suburia sprendimų priėmėjus, ES pareigūnus, nacionalinius ekspertus, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovus iš viso pasaulio.

  • Konferencijos, į kurias susirenka apie 100 dalyvių, tarp jų – gerai žinomos asmenybės, suteikia galimybę plačiu mastu diskutuoti aktualiais klausimais.
  • Seminaruose, į kuriuos susirenka apie 40 dalyvių, išsamiai nagrinėjami konkretūs klausimai, dažnai skirti tam tikram regionui ar politikai.
  • Darbo grupės suburia apie 20 dalyvių, reguliariai susitinkančių stebėti įvykių tam tikrame regione arba tam tikros politikos srities raidos.

Žiniasklaida

Instituto mokslininkai nuolat teikia specialistų komentarus spausdintinėje ir transliuojamojoje žiniasklaidoje svarbiais ES užsienio politikos ir saugumo klausimais. Išsamesnės informacijos apie ESSSI kompetencijos sritis pateikta mokslininkų puslapiuose ir direktoriaus puslapyje.
 

Kontaktiniai duomenys: 

Europos saugumo studijų institutas(ESSSI)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31