Európai Unió

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS)

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS)

Áttekintés

  • Feladatkör: külpolitikai, biztonsági és védelempolitikai kérdések elemzése
  • Igazgató: Gustav Lindstrom
  • Alapítás éve: 2002
  • Alkalmazottak száma: 24
  • Helyszín: Párizs: központi iroda, Brüsszel: összekötő iroda
  • Weboldal: EUISS

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS) külpolitikai, biztonsági és védelempolitikai kérdésekkel foglalkozó uniós ügynökség.

Tevékenység

Az EUISS célja, hogy:

  • előmozdítsa az Unión belüli közös biztonságpolitikai szemléletet,
  • hozzájáruljon a közös kül- és biztonságpolitika alakításához és megvalósításához,
  • segítséget nyújtson az uniós külpolitikai álláspontok kialakításához és érvényesítéséhez, valamint
  • hozzájáruljon az Európán belüli és azon túli biztonsági stratégiáról folyó eszmecseréhez.

Az intézet legfőbb feladata, hogy az uniós szakpolitika alakítását elősegítse – e célból elemzésekkel szolgáljon és vitafórumokat szervezzen. Küldetésének keretében közvetítői feladatot is ellát az európai szakértők és a különböző szinten működő döntéshozók között.

Szervezeti felépítés

Az EUISS elemzői csapatát 9 állandó vezető elemző alkotja. Az ő munkájukat elemzőkből és külső kutatókból álló kiterjedt hálózat tevékenysége egészíti ki.

Az intézetet élén irányítóbizottság áll, melynek elnöke az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ő felel a költségvetési és adminisztratív szabályok kialakításáért, és ő hagyja jóvá az EUISS munkaprogramját. A Politikai és Biztonsági Bizottság az intézet függetlenségének és működési autonómiájának teljes körű tiszteletben tartása mellett politikai felügyeletet lát el.

Működés

Az ügynökség szakmai tanácsokkal, kutatásokkal, elemző tanulmányokkal és háttéranyagokkal lát el számos különböző szereplőt. Az intézet legfontosabb kiadványa a Chaillot Papers nevű sorozat, melynek cikkei mélyreható, célzott kutatómunkán alapulnak. Az EUISS ezenkívül évkönyveket, különböző jelentéseket, valamint rövidebb terjedelmű tájékoztatókat és figyelmeztetéseket is közread.

Az EUISS együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal, az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskolával, az Európai Bizottsággal (ezen belül a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságával), az Európai Parlamenttel, egyes uniós ügynökségekkel (így az Európai Védelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Műholdközpontjával), valamint a tagállamok kormányaival.

Kik látják hasznát az intézet tevékenységének?

Az EUISS feladatai közé tartozik, hogy rendszeresen jelentessen meg kiadványokat azokról a témákról, illetve régiókról, melyek az EU munkájában kiemelt szerepet kapnak.

Az intézmény rendezvényei bővítik az EU elemzői kapacitását és segítenek a közös szemlélet kialakításában, ugyanis lehetőséget teremtenek arra, hogy az uniós tisztviselők tagállami és Unión kívüli nemzeti szakértőkkel, tudományos szakemberekkel, döntéshozókkal, valamint a média és a civil társadalom képviselőivel találkozzanak.

Kapcsolódó weboldalak
Elérhetőségi adatok

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete(EUISS)

Elérhetőségi adatok

Cím

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top