European Union website, the official EU website

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (European Union Institute for Security Studies, EUISS) az EU külpolitikai „agytrösztje”.

A kutatóintézetet az EU a közös kül- és biztonságpolitika keretében hozta létre 2002-ben abból a célból, hogy elősegítse az Unión belül a közös biztonságkultúra kialakulását, a közös kül- és biztonságpolitika tervezését és fejlesztését, valamint a stratégiai vitafolyamat elmélyülését.

Az EUISS:

  • teljes mértékben autonóm ügynökség;
  • kutatásokat végez az EU szempontjából fontos biztonságpolitikai témákban és fórumot biztosít a véleménycseréhez;
  • elemzéseket és előrejelzéseket készít a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke részére;
  • létrejöttét a 2006/1002 tanácsi együttes fellépéssel módosított 2001/554 tanácsi együttes fellépés mondta ki.

Finanszírozás és felügyelet

A kutatóintézet működését az EU tagállamai finanszírozzák. A tagállami hozzájárulások mértékének alapjául az egyes országok bruttó nemzeti terméke szolgál. Az intézetet az alábbi két szerv irányítja:

  • a politikai felügyeletet ellátó Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB),
  • valamint a költségvetési és adminisztratív szabályok meghatározásáért, illetve az intézet munkaprogramjának jóváhagyásáért felelős igazgatóság (amelyet a főképviselő/alelnök elnököl).

Kiadványok

A kutatóintézet többféle kiadványt jelentet meg a nemzetközi stratégiai közösség tagjai számára. Az új kiadványok iránt érdeklődőknek azt tanácsoljuk, iratkozzanak fel az EUISS e-mail értesítő szolgáltatására.

Rendezvények

Az EUISS rendezvényei azt hivatottak elősegíteni, hogy javuljanak az elemzőmunka terén az EU rendelkezésére álló képességek, továbbá hogy szakértői hálózat jöjjön létre az Unió közös kül- és belpolitikájának támogatása céljából. A rendezvények találkozási lehetőséget biztosítanak a világ különböző országaiban dolgozó döntéshozók, uniós tisztviselők, egyetemi oktatók, tagállami szakértők és civilszervezetek számára.

  • A konferenciák, melyeken kb. 100-an vesznek részt, köztük ismert személyiségek is, az aktuális témák áttekintésére adnak lehetőséget.
  • A mintegy 40 fő részvételével megrendezett szemináriumok konkrét kérdések mélyreható – gyakran valamilyen regionális vagy szakpolitikai nézőpontból történő – megvitatására adnak alkalmat.
  • A munkacsoportok hozzávetőleg 20 főből állnak, akik rendszeresen találkoznak abból a célból, hogy az egy adott régióban vagy szakpolitikai területen végbemenő fejleményeket nyomon kövessék.

Sajtó

A kutatóintézet tudományos munkatársai rendszeresen eleget tesznek a nyomtatott sajtó és az audiovizuális média részéről érkező felkéréseknek, hogy szakértőként kommentálják a legfontosabb uniós külpolitikai és biztonságpolitikai témákat. Az EUISS munkatársainak szakterületeivel kapcsolatban a tudományos munkatársakról és az igazgatóról szóló oldalak szolgálnak felvilágosítással.
 

Elérhetőségi adatok: 

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete(EUISS)

Elérhetőségi adatok

Cím: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31