Europska unija

Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS) tijelo je koje savjetuje EU u pitanjima vanjske politike.

Osnovan je 2002. u okviru Unijine zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) radi promicanja kulture zajedničke sigurnosti EU-a, pomoći pri razvoju i planiranju ZVSP-a te doprinosa strateškim raspravama.

EUISS:

  • potpuno je neovisan
  • istražuje relevantna sigurnosna pitanja EU-a i forum je za raspravu
  • priprema analize i predviđanja za Politički i sigurnosni odbor (PSO) i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije
  • osnovan je Zajedničkom akcijom Vijeća 2001/554 (kako je izmijenjena Zajedničkom akcijom Vijeća 2006/1002).

Financiranje i nadzor

Institut financiraju države članice EU-a u skladu s formulom o podjeli troškova na temelju BDP-a, a njime upravlja:

  • Politički i sigurnosni odbor – izvršava politički nadzor
  • i Uprava – donosi proračunska i upravna pravila te odobrava program rada Instituta, pod predsjedanjem visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije.

Publikacije

Institut objavljuje razne publikacije za međunarodnu stratešku zajednicu. Možete se pretplatiti na obavijesti e-pošte EUISS-a kako biste dobili informacije o novim publikacijama.

Događanja

Događanja u sklopu EUISS-a namijenjena su poboljšanju analitičke sposobnosti EU-a i promicanju mreže stručnjaka radi potpore vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a. Njima se povezuju donositelji odluka, dužnosnici EU-a, pripadnici akademske zajednice, nacionalni stručnjaci i predstavnici nevladinih udruga iz cijelog svijeta.

  • Konferencije – okupljaju stotinjak sudionika, uglednih osoba, te pružaju mogućnost za sveobuhvatne rasprave o bitnim pitanjima.
  • Seminari – okupljaju četrdesetak sudionika, a posvećeni su dubinskoj analizi određenih tema, često s fokusom na određenu regiju ili politiku.
  • Radne skupine – okupljaju dvadesetak sudionika i redovito se sastaju kako bi pratile događanja u određenoj regiji ili određenom području politike.

Mediji

Istraživači EUISS-a redovito objavljuju stručne komentare u tiskanim i radiodifuzijskim medijima o ključnim pitanjima vanjske politike i sigurnosti EU-a. Više o područjima stručnog djelovanja EUISS-a može se pronaći na stranicama istraživača ili stranici direktora Instituta.
 

Kontaktni podaci: 

Europski institut za sigurnosne studije(EUISS)

Kontaktni podaci

Adresa: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Faks: 
+33 1 56 89 19 31