Europska unija

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS)

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS)

Pregled

  • Uloga: analizirati pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike
  • Direktor: Gustav Lindstrom
  • Osnovan: 2002.
  • Broj zaposlenih: 24
  • Sjedište: sjedište u Parizu s uredom za vezu u Bruxellesu
  • Internetska stranica: EUISS

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS) agencija je Europske unije zadužena za analizu pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike.

Čime se bavi

EUISS:

  • nastoji promicati kulturu zajedničke sigurnosti u EU-u
  • pomaže pri razvoju i planiranju zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)
  • podupire izradu nacrta i planiranje vanjske politike EU-a
  • pridonosi raspravi o sigurnosnoj strategiji unutar i izvan Europe.

Njegova je osnovna zadaća osigurati analizu i organizirati forume za raspravu kako bi se pomoglo oblikovanju politike EU-a. U tom kontekstu preuzima i ulogu posrednika između europskih stručnjaka i donositelja odluka na svim razinama.

Ustrojstvo

Analitički tim EUISS-a čini do devet stalnih viših analitičara. Njihov rad dopunjuje opširna mreža pridruženih analitičara, nižih analitičara i vanjskih istraživača.

EUISS-om upravlja odbor, kojim predsjeda visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji određuje proračunske i upravne propise te odobrava program rada. Politički i sigurnosni odbor zadužen je za politički nadzor, ali ne utječe na intelektualnu neovisnost i operativnu autonomiju agencije.

Kako djeluje

Agencija pruža stručno znanje, istraživačke usluge, analitičke studije i kratka izvješća brojnim dionicima. Vodeća publikacija Instituta izdanje je pod nazivom Chaillot papers koje se temelji na ciljanom i temeljitom istraživanju. EUISS objavljuje i godišnjak, izvješća, kraće sažetke i upozorenja.

EUISS surađuje s Europskom službom za vanjsko djelovanje i Europskim učilištem za sigurnost i obranu, Europskom komisijom (GU DEVCO), Europskim parlamentom, drugim agencijama EU-a (EDA, SatCen) i vladama država članica.

Tko ima koristi

U okviru svoje zadaće EUISS redovito objavljuje publikacije o temama i regijama koje su u središtu rada EU-a.

Događanja EUISS-a namijenjena su poticanju analitičke sposobnosti EU-a i oblikovanju zajedničkih pristupa. Na njima se povezuju dužnosnici EU-a, nacionalni stručnjaci, pripadnici akademske zajednice, donositelji odluka te predstavnici medija i civilnog društva iz država članica EU-a i ostatka svijeta.

Vidi također
Kontaktni podaci

Europski institut za sigurnosne studije(EUISS)

Kontaktni podaci

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
Back to top