European Union website, the official EU website

Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS) tijelo je koje savjetuje EU u pitanjima vanjske politike.

Osnovan je 2002. u okviru Unijine zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) radi promicanja kulture zajedničke sigurnosti EU-a, pomoći pri razvoju i planiranju ZVSP-a te doprinosa strateškim raspravama.

EUISS:

  • potpuno je neovisan
  • istražuje relevantna sigurnosna pitanja EU-a i forum je za raspravu
  • priprema analize i predviđanja za Politički i sigurnosni odbor (PSO) i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije
  • osnovan je Zajedničkom akcijom Vijeća 2001/554 (kako je izmijenjena Zajedničkom akcijom Vijeća 2006/1002).

Financiranje i nadzor

Institut financiraju države članice EU-a u skladu s formulom o podjeli troškova na temelju BDP-a, a njime upravlja:

  • Politički i sigurnosni odbor – izvršava politički nadzor
  • i Uprava – donosi proračunska i upravna pravila te odobrava program rada Instituta, pod predsjedanjem visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije.

Publikacije

Institut objavljuje razne publikacije za međunarodnu stratešku zajednicu. Možete se pretplatiti na obavijesti e-pošte EUISS-a kako biste dobili informacije o novim publikacijama.

Događanja

Događanja u sklopu EUISS-a namijenjena su poboljšanju analitičke sposobnosti EU-a i promicanju mreže stručnjaka radi potpore vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a. Njima se povezuju donositelji odluka, dužnosnici EU-a, pripadnici akademske zajednice, nacionalni stručnjaci i predstavnici nevladinih udruga iz cijelog svijeta.

  • Konferencije – okupljaju stotinjak sudionika, uglednih osoba, te pružaju mogućnost za sveobuhvatne rasprave o bitnim pitanjima.
  • Seminari – okupljaju četrdesetak sudionika, a posvećeni su dubinskoj analizi određenih tema, često s fokusom na određenu regiju ili politiku.
  • Radne skupine – okupljaju dvadesetak sudionika i redovito se sastaju kako bi pratile događanja u određenoj regiji ili određenom području politike.

Mediji

Istraživači EUISS-a redovito objavljuju stručne komentare u tiskanim i radiodifuzijskim medijima o ključnim pitanjima vanjske politike i sigurnosti EU-a. Više o područjima stručnog djelovanja EUISS-a može se pronaći na stranicama istraživača ili stranici direktora Instituta.
 

Kontaktni podaci: 

Europski institut za sigurnosne studije(EUISS)

Kontaktni podaci

Adresa: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Faks: 
+33 1 56 89 19 31