an tAontas Eorpach

Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála

Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála

Is í EUISS meitheal machnaimh an AE ar an mbeartas eachtrach.

Bunaíodh í in 2002 faoi chomhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) an Aontais chun cultúr coiteann slándála a chur chun cinn san AE, an CBES a fhorbairt agus a chur ar aghaidh, agus an díospóireacht straitéiseach a shaibhriú.

Seo saintréithe EUISS:

Maoiniú agus maoirseacht

Faigheann an Institiúid maoiniú ó thíortha an AE, de réir foirmle roinnte costais atá bunaithe ar OTI, agus tá an Institiúid faoi rialú acu seo a leanas:

  • an Coiste Polaitiúil agus Slándála (CPS) – maoirseacht pholaitiúil
  • an Bord – rialacha buiséadacha agus riaracháin agus clár oibre na hInstitiúide a fhormheas (faoi chathaoirleacht Ardionadaí an Aontais/Leas-Uachtarán an Choimisiúin).

Foilseacháin

Eisíonn an Institiúid cineálacha éagsúla foilseacháin don phobal straitéiseach idirnáisiúnta. Liostáil d'fholáireamh ríomphoist EUISS le heolas a chur ar fhoilseacháin nua.

Imeachtaí

Is é atá beartaithe le himeachtaí EUISS cur le cumas anailíse an AE agus gréasán saineolais a chur chun cinn mar thacaíocht do bheartas eachtrach agus slándála an AE. Tagann lucht déanta cinntí, oifigigh an AE, lucht acadúil, saineolaithe náisiúnta agus ionadaithe eagraíochtaí neamhrialtais as gach cearn den domhan le chéile ag na himeachtaí sin.

  • comhdhálacha – timpeall 100 rannpháirtí, daoine iomráiteacha i láthair agus deis plé fairsing a dhéanamh ar shaincheisteanna ábhartha
  • seimineáir – timpeall 40 rannpháirtí, plé mionsonraithe ar ábhair shonracha, agus claonadh réigiúnach nó beartais uaireanta
  • tascfhórsaí – timpeall 20 rannpháirtí, teacht le chéile rialta le monatóireacht a dhéanamh ar imeachtaí i réigiún áirithe nó ar dhul chun cinn i réimse áirithe beartais.

Na meáin

Cuireann ánraí taighde EUISS tráchtaireacht shaineolach ar fáil go rialta do na meáin chlóite agus chraolta faoi phríomhcheisteanna a bhaineann le beartas eachtrach agus slándála an AE. Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi réimsí saineolais EUISS, amharc ar leathanaigh na nÁnraí Taighde nó ar leathanach an Stiúrthóra.
 

Sonraí teagmhála: 

An Foras Eorpach um Staidéar Slándála(EUISS)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Teileafón: 
+33 1 56 89 19 30
Facs: 
+33 1 56 89 19 31