European Union website, the official EU website

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) on EU:n ulkopoliittinen ajatushautomo.

Se perustettiin vuonna 2002 osaksi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP). Sen tehtävänä on edistää EU:n yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä, avustaa YUTP:n kehittämisessä ja suunnittelussa sekä osallistua keskusteluun EU:n turvallisuusstrategiasta.

EUTT

  • on täysin itsenäinen erillisvirasto
  • tutkii EU:lle merkityksellisiä turvallisuuskysymyksiä ja tarjoaa foorumin keskustelulle
  • tekee analyyseja ja ennusteita poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle (PTK) ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle (joka toimii myös Euroopan komission varapuheenjohtajana)
  • perustettiin neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 2001/554 nojalla (jota on muutettu neuvoston hyväksymällä yhteisellä toiminnalla 2006/1002).

Rahoitus ja hallinto

Tutkimuslaitoksen rahoituksesta vastaavat EU:n jäsenmaat. Kustannukset jaetaan suhteessa kunkin maan bruttokansantuloon. Laitoksella on kaksi hallintoelintä:

  • Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tehtävänä on tutkimuslaitoksen toiminnan poliittinen valvonta.
  • Johtokunta päättää talousarviota ja hallintoa koskevista säännöistä ja hyväksyy laitoksen työohjelman. Sen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Julkaisut

Tutkimuslaitos julkaisee erilaisia kansainvälisen politiikan strategiaa käsitteleviä julkaisuja. Pyydä sähköpostiisi ilmoitus Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr) uusista julkaisuista.

Tapahtumat

EUTT:n järjestämien tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa EU:n analyyttisia valmiuksia ja edistää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukevan asiantuntijaverkoston toimintaa. Niihin osallistuu päätöksentekijöitä, EU-virkamiehiä, tutkijoita, kansallisia asiantuntijoita ja valtiosta riippumattomien järjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa.

Media

EUTT:n tutkimushenkilöstö kommentoi säännöllisesti eri medioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Lisätietoa EUTT:n asiantuntemukseen kuuluvista aloista on tutkimushenkilöstöä Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr) käsittelevässä osiossa ja tutkimuslaitoksen johtajan sivulla Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Yhteystiedot: 

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos(EUTT)

Yhteystiedot

Osoite: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

P.: 
+33 1 56 89 19 30
F.: 
+33 1 56 89 19 31