Euroopan Unioni

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUISS/EUTT)

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUISS/EUTT)

Perustiedot

  • Rooli: ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisten analyysien tuottaminen
  • Johtaja: Gustav Lindstrom
  • Perustettu: 2002
  • Henkilöstömäärä: 24
  • Sijainti: päätoimipaikka Pariisissa (Ranskassa) ja yhteystoimisto Brysselissä (Belgiassa)
  • Verkkosivusto: EUISS

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUISS/EUTT) on EU:n virasto, joka analysoi ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä.

Tehtävät

EUISS:

  • edistää EU:n yhteistä turvallisuuskulttuuria
  • auttaa kehittämään ja ennakoimaan EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
  • tukee EU:n ulkopolitiikan laatimista ja ennakointia
  • osallistuu keskusteluun turvallisuusstrategiasta Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Sen keskeinen tehtävä on tuottaa analyysejä ja tarjota keskustelufoorumeja EU-politiikan laatimisen tueksi. Se toimii myös yhteystahona eurooppalaisten asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden välillä kaikilla tasoilla.

Rakenne

EUISS:n analyytikkotiimissä on enimmillään 9 vakituista johtavaa analyytikkoa. Heidän apunaan työskentelee laaja verkosto sivutoimisia analyytikkoja, nuorempia analyytikkoja sekä ulkopuolisia tutkijoita.

Laitosta hallinnoi johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasiainedustaja. Johtokunta päättää talousarviota ja hallintoa koskevista säännöistä ja hyväksyy laitoksen työohjelman. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tehtävänä on poliittinen valvonta, joka ei kuitenkaan saa vaarantaa laitoksen tieteellistä riippumattomuutta ja operatiivista itsenäisyyttä.

Toiminta

Tutkimuslaitos tarjoaa asiantuntemusta, tutkimuksia, analyysejä ja perehdyttämistä laajalle kohderyhmälle. Sen tärkein julkaisu on Chaillot papers -sarja, jonka julkaisut perustuvat kohdennettuun ja perusteelliseen tutkimukseen. EUISS julkaisee myös vuosikirjaa, raportteja sekä lyhyempiä artikkeleita ja katsauksia.

EUISS:n yhteistyökumppaneita ovat Euroopan ulkosuhdehallinto ja Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia, Euroopan komissio (DG DEVCO), Euroopan parlamentti, muut EU-virastot (EDA, SatCen) ja EU-maiden hallitukset.

Hyötyjät

EUISS tuottaa muun työnsä ohessa säännöllisesti julkaisuja EU:n keskeisistä kysymyksistä ja alueista.

Sen järjestämät tapahtumat tehostavat EU:n analyyttisiä valmiuksia ja auttavat luomaan yhteisiä lähestymistapoja. Ne tuovat yhteen EU:n virkamiehiä, kansallisia asiantuntijoita, tutkijoita, päätöksentekijöitä sekä tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia EU-maista ja muualta maailmasta.

Yhteystiedot

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos(EUTT)

Yhteystiedot

Osoite

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

P.
+33 1 56 89 19 30
F.
+33 1 56 89 19 31
Back to top