European Union website, the official EU website

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) on ELi välispoliitika eksperdiorganisatsioon.

See asutati 2002. aastal liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames, et edendada ühist julgeolekukultuuri ELis, aidata arendada ja kavandada ÜVJPd ning rikastada asjaomast strateegilist arutelu.

EUISS:

  • on täiesti sõltumatu;
  • uurib ELi jaoks olulisi julgeolekuküsimusi ning on arutelufoorumiks;
  • koostab poliitika- ja julgeolekukomiteele (PJK) ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale / komisjoni asepresidendile analüüse ja prognoose;
  • asutati nõukogu ühismeetmega 2001/554 (mida muudeti nõukogu ühismeetmega 2006/1002).

Rahastamine ja järelevalve

Instituuti rahastavad ELi liikmesriigid, lähtudes RKT-põhisest kulude jagamise skeemist, ning seda juhivad:

  • poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK), kes teostab poliitilist järelevalvet;
  • juhatus, kes kehtestab eelarve- ja haldusnormid ning kiidab heaks instituudi tööprogrammi. (Juhatuse esimeheks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident).

Väljaanded

Instituut avaldab erinevaid väljaandeid. Tellige EUISSi meiliteated Valige lingiga seotud tõlked  Deutsch (de) English (en) français (fr) , et olla kursis uute väljaannete ilmumisega.

Üritused

EUISSi üritusi korraldatakse ELi analüütilise suutlikkuse tõhustamiseks ja ekspertide võrgustiku edendamiseks ELi välis- ja julgeolekupoliitika toetamise eesmärgil. Nende raames saavad kokku poliitikakujundajad, ELi ametnikud, akadeemikud, riiklikud eksperdid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kogu maailmast.

Meedia

EUISS teadustöötajad esitavad korrapäraselt eksperdiarvamusi nii trüki- kui ringhäälingumeediale oluliste ELi välis- ja julgeolekuküsimuste kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks EUISSI pädevusvaldkondade kohta tutvuge palun teadustöötajate lehekülgedega Valige lingiga seotud tõlked  Deutsch (de) English (en) français (fr) või direktori leheküljega Valige lingiga seotud tõlked  Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Kontaktandmed: 

Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut(EUISS)

Kontaktandmed

Aadress: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel: 
+33 1 56 89 19 30
Faks: 
+33 1 56 89 19 31