Euroopa Liit

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS)

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS)

Ülevaade

  • Ülesanne: analüüsida välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi
  • Direktor: Gustav Lindstrom
  • Asutatud: 2002
  • Töötajate arv: 24
  • Asukoht: peakontor Pariisis (Prantsusmaa), kontaktasutus Brüsselis (Belgia)
  • Veebisait: EUISS

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) on ELi amet, mis analüüsib välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi.

Tegevus

EUISSe eesmärgid on järgmised:

  • ELis ühise julgeolekukultuuri edendamine;
  • ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) arendamine ja kujundamine;
  • ELi välispoliitika väljatöötamise ja kujundamise toetamine;
  • julgeolekustrateegia teemalisele arutelule nii Euroopas kui väljaspool Euroopat kaasaaitamine.

Selle peamine ülesanne on pakkuda ELi poliitika kujundamisele kaasaaitamiseks analüüse ja korraldada arutelusid. Selleks toimib amet vahendajana Euroopa ekspertide ja kõikide tasandite otsusetegijate vahel.

Struktuur

EUISSi analüütikute meeskonda kuulub 9 alalist vanemanalüütikut. Nende tööle aitab kaasa ulatuslik partner-, noorem- ja välisanalüütikute võrgustik.

EUISSil on juhatus, mille eesistuja on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes koostab instituudi eelarve- ja halduseeskirjad ning kiidab heaks tööprogrammi. Poliitilist järelevalvet teeb poliitika- ja julgeolekukomitee, piiramata seejuures ameti intellektuaalset sõltumatust ja tegevusautonoomiat.

Kuidas see toimib?

Amet pakub mitmesugustele osalistele erialaseid teadmisi, teadusuuringuid, analüüse ja ülevaateid. Instituudi olulisim väljaanne on sari Chaillot papers, mis põhineb sihtotstarbelistel ja põhjalikel teadusuuringutel. EUISS avaldab ka aastaraamatut, aruandeid ja lühiülevaateid ning hoiatusi.

EUISSil on järgmised koostööpartnerid: Euroopa välisteenistus, Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž, Euroopa Komisjon (rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat), Euroopa Parlament, muud ELi ametid (EDA, SatCen) ja liikmesriikide valitsused.

Kasusaajad

EUISS avaldab korrapäraselt väljaandeid, milles käsitletakse ELi töö keskmes olevaid teemasid ja piirkondi.

Selle tegevus võimendab ELi analüüsivõimet ja aitab kujundada ühiseid lähenemisviise. Amet aitab teha koostööd ELi ametnikel, riiklikel ekspertidel, akadeemikutel, otsusetegijatel ning ELi liikmesriikidest ja mujalt maailmast pärit meedia ja kodanikuühiskonna esindajatel.

Vaata ka …
Kontaktandmed

Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut(EUISS)

Kontaktandmed

Aadress

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
Back to top