Ευρωπαϊκή Ένωση

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ)

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ)

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: ανάλυση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας
  • Διευθυντής: Γκουσάτ Λίντστρομ
  • Έτος ίδρυσης: 2002
  • Προσωπικό: 24 άτομα
  • Τόπος: έδρα στο Παρίσι (Γαλλία) και γραφείο διασύνδεσης στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • Ιστότοπος: ΙΜΕΕΘΑ (EUISS)

Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ αρμόδιος για την ανάλυση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.

Τι κάνει

Το ΙΜΕΕΘΑ έχει ως στόχο:

  • να διαμορφώσει ένα κλίμα συνεννόησης σε θέματα κοινής ασφάλειας στην ΕΕ
  • να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)
  • να στηρίξει τη χάραξη και προώθηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
  • να συμβάλει στη συζήτηση για μια στρατηγική ασφάλειας εντός και εκτός Ευρώπης.

Πρωταρχικός του ρόλος είναι η παροχή αναλύσεων και η διοργάνωση φόρουμ συζητήσεων με σκοπό να συμβάλει στην διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Κατά την εκτέλεση της αποστολής του αυτής, ενεργεί επίσης ως σημείο διασύνδεσης μεταξύ Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Δομή

Η ομάδα αναλυτών του ΙΜΕΕΘΑ απαρτίζεται από το πολύ 9 μόνιμους ανώτερους αναλυτές. Το έργο τους συμπληρώνεται από ένα ευρύ δίκτυο επίκουρων αναλυτών, νεότερων σε αρχαιότητα αναλυτών και εξωτερικών ερευνητών.

Το ΙΜΕΕΘΑ διοικείται από ένα συμβούλιο, υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, ο οποίος ορίζει τους δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανόνες και εγκρίνει το σχετικό πρόγραμμα εργασίας. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την πολιτική εποπτεία, χωρίς όμως να διακυβεύεται η πνευματική ανεξαρτησία και λειτουργική αυτονομία του οργανισμού.

Πώς λειτουργεί

Ο οργανισμός αυτός παρέχει εμπειρογνωσία, έρευνα, αναλυτικές μελέτες και ενημερωτικά σημειώματα σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Η πιο προβεβλημένη έκδοση του ινστιτούτου είναι η σειρά των εγγράφων Chaillot , τα οποία είναι αποτέλεσμα εστιασμένης και σε βάθος έρευνας. Το ΙΜΕΕΘΑ δημοσιεύει επίσης επετηρίδα, εκθέσεις και σύντομα ενημερωτικά σημειώματα και ειδοποιήσεις.

Το ΙΜΕΕΘΑ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ DEVCO), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλους οργανισμούς της ΕΕ (τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΙΜΕΕΘΑ δημοσιεύει τακτικά εκδόσεις για θέματα και περιοχές καίριας σημασίας για την ΕΕ.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ενισχύουν την αναλυτική ικανότητα της ΕΕ και βοηθούν στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων. Φέρνουν σε επαφή αξιωματούχους της ΕΕ, εθνικούς εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακούς, πολιτικούς ιθύνοντες, μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες του κόσμου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας(EUISS)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Τηλ
+33 1 56 89 19 30
Φαξ
+33 1 56 89 19 31
Back to top