Europæiske Union

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) er EU's udenrigspolitiske tænketank.

Det blev oprettet i 2002 som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Instituttet skal fremme en fælles sikkerhedskultur for EU, hjælpe med at planlægge og udvikle den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og støtte den strategiske debat.

Instituttet:

  • er et selvstændigt agentur
  • forsker i sikkerhedsspørgsmål, der er relevante for EU, og udgør et forum for debat
  • leverer analyser og prognoser til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik/Europa-Kommissionens næstformand
  • blev oprettet ved Rådets fælles aktion 2001/554 (ændret ved Rådets fælles aktion 2006/1002).

Finansiering og tilsyn

Instituttet finansieres af EU-landene i forhold til BNI-fordelingsnøglen. Det styres af:

  • Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité – fører politisk tilsyn med aktiviteterne.
  • Bestyrelsen – fastlægger budgetmæssige og administrative regler og godkender instituttets arbejdsprogram (den højtstående repræsentant/næstformanden varetager formandskabet.

Publikationer

Instituttet udgiver en række publikationer om strategisk forskning. Tilmeld dig EUISS's nyhedsmail og få besked om nye publikationer.

Arrangementer

EUISS's arrangementer skal forbedre EU's analytiske kapacitet og fremme et net af eksperter til støtte for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. De samler beslutningstagere, EU-ansatte, akademikere, nationale eksperter og ngo-repræsentanter fra hele verden.

  • konferencer – med ca. 100 deltagere, heraf mange kendte profiler, giver mulighed for at drøfte brede aktuelle spørgsmål
  • seminarer – med ca. 40 deltagere giver mulighed for at gå i dybden med specifikke emner, ofte med fokus på regionale eller politiske områder
  • taskforcemøder – med ca. 20 deltagere gør det muligt at holde øje med udviklingen i specifikke regioner eller på særlige politiske områder.

Medier/presse

EUISS's forskere giver regelmæssigt ekspertudtalelser til både den trykte presse og andre medier om centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Læs mere om EUISS's ekspertområder på forskersiderne og direktørens side.
 

Kontakt: 

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier(EUISS)

Kontakt

Adresse: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tlf.: 
+33 1 56 89 19 30
Fax: 
+33 1 56 89 19 31