Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS)

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS)

Oversigt

  • Rolle: at udarbejde analyser af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.
  • Direktør: Gustav Lindstrom
  • Oprettet: 2002
  • Medarbejdere: 24
  • Lokalitet: hovedkvarter i Paris og forbindelseskontor i Bruxelles
  • Website: EUISS

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) er et EU-agentur, der analyserer udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

Hvad laver det?

EUISS' formål er at:

  • fremme en fælles sikkerhedskultur i EU
  • hjælpe med at planlægge og udvikle den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
  • understøtte planlægningen og udformningen af EU's udenrigspolitik
  • bidrage til debatten om sikkerhed i og uden for Europa

EUISS' vigtigste opgave er at levere analyser og iværksætte debatfora, der medvirker til at formulere EU's udenrigspolitik. I forbindelse med dette arbejde fungerer agenturet desuden som bindeled mellem europæiske eksperter og beslutningstagere på alle niveauer.

Opbygning

EUISS' team af analytikere består af op til 9 faste senioranalytikere. Deres arbejde bliver suppleret af et omfattende netværk af tilknyttede analytikere, junioranalytikere og eksterne eksperter.

EUISS ledes af en bestyrelse, hvis formand er EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som fastlægger de budgetmæssige og administrative regler for instituttet og godkender dets arbejdsprogram. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité står for det politiske tilsyn, idet den respekterer instituttets intellektuelle uafhængighed og operationelle selvstændighed.

Hvordan arbejder det?

EUISS giver ekspertviden og briefinger til en lang række aktører og gennemfører forskning og analytiske undersøgelser. Instituttets vigtigste publikationer er serien af videnskabelige rapporter, de såkaldte Chaillot papers, der omhandler dybdegående forskning i specifikke emner. EUISS offentliggør desuden en årbog, en række rapporter og kortere briefinger samt varslinger.

EUISS samarbejder med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) , Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, Europa-Kommissionens GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling, Europa-Parlamentet, andre EU-agenturer (f.eks. Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og EU-Satellitcentret Satcen) og medlemslandenes regeringer.

Hvem har gavn af det?

En af EUISS' opgaver er regelmæssigt at udarbejde publikationer om de emner og regioner inden for EU, som instituttet dækker.

Via sine arrangementer styrker det EU's analytiske kapacitet og medvirker til at skabe en fælles tilgang til EU's udenrigspolitiske udfordringer. Her mødes EU-ansatte, nationale eksperter, akademikere, beslutningstagere, medier og repræsentanter for civilsamfundet i EU's medlemslande med repræsentanter fra resten af verden.

Kontakt

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier(EUISS)

Kontakt

Adresse

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tlf.
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top