Evropská unie

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS)

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS)

Přehled

  • Úloha: analýza otázek zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky
  • Ředitel: Gustav Lindstrom
  • Zřízen: 2002
  • Zaměstnanci: 24
  • Umístění: hlavní sídlo v Paříži (Francie) s kontaktní kanceláří v Bruselu (Belgie)
  • Internetové stránky: EUISS

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS) je agenturou Evropské unie, která analyzuje otázky zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.

Náplň činnosti

Ústav EUISS má za cíl:

  • podporovat společnou kulturu bezpečnosti v EU
  • pomáhat s tvorbou a realizací společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)
  • podporovat vypracování a realizaci zahraniční politiky EU
  • přispívat k diskusi o bezpečnostní strategii v rámci Evropy i mimo ni

Jeho hlavní úlohou je poskytovat analýzy a pořádat diskusní fóra, která pomáhají formulovat politiky EU. V rámci výkonu těchto úkolů působí rovněž jako prostředník mezi evropskými odborníky a tvůrci politik na všech úrovních.

Organizační struktura

Tým Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti tvoří až 9 interních hlavních analytiků. Jejich činnost doplňuje rozsáhlá síť přidružených analytiků, pomocných analytiků a externích výzkumných pracovníků.

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti řídí správní rada, které předsedá vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rada vypracovává svá rozpočtové a administrativní pravidla a schvaluje svůj pracovní program. Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politický dohled, aniž by to však ohrozilo intelektuální nezávislost a operační samostatnost agentury.

Jak to funguje

Agentura poskytuje odborné znalosti, výzkum, analytické studie a brífinky širokému spektru zúčastněných stran. Nejdůležitější publikace ústavu najdete v publikační řadě Chaillot papers, jež vycházejí z cílených, hloubkových výzkumů. Ústav také publikuje ročenku, zprávy a kratší přehledy a upozornění.

Ústav spolupracuje s Evropskou službou pro vnější činnost a Evropskou bezpečnostní a obrannou školou, Evropskou komisí (GŘ DEVCO), Evropským parlamentem, dalšími agenturami EU (EDA, SatCen) a vládami členských států.

Pro koho znamená ústav přínos

V rámci svého poslání ústav EUISS pravidelně vydává publikace o tématech a regionech, které jsou v centru pozornosti EU.

Jeho akce zvyšují úroveň analytických schopností EU a pomáhají vytvářet společné přístupy. Setkávají se na nich úředníci EU, národní odborníci, akademičtí pracovníci, osoby s rozhodovací pravomocí, zástupci sdělovacích prostředků a občanské společnosti z členských států EU a zbytku světa.

Viz také
Kontaktní údaje

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia(EUISS)

Kontaktní údaje

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Back to top