European Union website, the official EU website

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

ИЕСИС е мозъчният тръст на ЕС за външна политика.

Създаден през 2002 г. в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, неговата цел е да насърчава развитието на обща култура на сигурност в ЕС, да съдейства за разработването и планирането на ОВППС и да обогатява стратегическия дебат.

ИЕСИС:

Финансиране и надзор

Институтът се финансира от страните от ЕС чрез формула за споделяне на разходите според техния БНП и се ръководи от:

  • Комитета по политика и сигурност (КПС), който упражнява политически надзор
  • Управителния съвет, който определя бюджетните и административни правила и одобрява работната програма на института (негов председател е Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателят на Комисията).

Публикации

Институтът издава няколко публикации, предназначени за международната стратегическа общност. Абонирайте се за електронните съобщения Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) на ИЕСИС, за да бъдете информирани при появата на нови публикации.

Събития

Проявите, организирани от ИЕСИС, имат за цел да увеличат способността за анализ на ЕС и да насърчат изграждането на експертна мрежа в полза на външната политика и политиката на сигурност на Съюза. В тях участват политици, служители на ЕС, университетски дейци, национални експерти и представители на неправителствени организации от цял свят.

  • конференции Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) — около 100 участника, в присъствието на известни личности; предоставят възможност за широкообхватни дискусии по актуални въпроси
  • семинари Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) — около 40 участника; задълбочено разглеждане на конкретни въпроси, често с регионална или политическа насоченост
  • работни групи Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) — около 20 участника; осъществяване на редовни срещи, които следят събитията в определен регион или развитието в дадена област на политиката.

Медии

Научните сътрудници на ИЕСИС често предоставят експертно мнение на печатни и електронни медии по ключови въпроси от външната политика и политиката за сигурност на ЕС. За по-подробна информация относно областите на компетентност на ИЕСИС, моля, посетете страниците на научните сътрудници Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) или страницата на директора Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Координати за връзка: 

Европейски институт за изследване на сигурността(ЕИИС)

Координати за връзка

Адрес: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Тел: 
+33 1 56 89 19 30
Факс: 
+33 1 56 89 19 31