Европейски съюз

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

ИЕСИС е мозъчният тръст на ЕС за външна политика.

Създаден през 2002 г. в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, неговата цел е да насърчава развитието на обща култура на сигурност в ЕС, да съдейства за разработването и планирането на ОВППС и да обогатява стратегическия дебат.

ИЕСИС:

  • е напълно независим;
  • извършва изследователска дейност по свързани с ЕС въпроси на сигурността и предоставя форум за дискусии;
  • изготвя анализи и прогнози за Комитета по политика и сигурност (КПС) и за Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя на Европейската комисия;
  • е създаден със Съвместно действие на Съвета 2001/554 (изменено със Съвместно действие на Съвета 2006/1002).

Финансиране и надзор

Институтът се финансира от страните от ЕС чрез формула за споделяне на разходите според техния БНП и се ръководи от:

  • Комитета по политика и сигурност (КПС), който упражнява политически надзор
  • Управителния съвет, който определя бюджетните и административни правила и одобрява работната програма на института (негов председател е Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателят на Комисията).

Публикации

Институтът издава няколко публикации, предназначени за международната стратегическа общност. Абонирайте се за електронните съобщения на ИЕСИС, за да бъдете информирани при появата на нови публикации.

Събития

Проявите, организирани от ИЕСИС, имат за цел да увеличат способността за анализ на ЕС и да насърчат изграждането на експертна мрежа в полза на външната политика и политиката на сигурност на Съюза. В тях участват политици, служители на ЕС, университетски дейци, национални експерти и представители на неправителствени организации от цял свят.

  • конференции — около 100 участника, в присъствието на известни личности; предоставят възможност за широкообхватни дискусии по актуални въпроси
  • семинари — около 40 участника; задълбочено разглеждане на конкретни въпроси, често с регионална или политическа насоченост
  • работни групи — около 20 участника; осъществяване на редовни срещи, които следят събитията в определен регион или развитието в дадена област на политиката.

Медии

Научните сътрудници на ИЕСИС често предоставят експертно мнение на печатни и електронни медии по ключови въпроси от външната политика и политиката за сигурност на ЕС. За по-подробна информация относно областите на компетентност на ИЕСИС, моля, посетете страниците на научните сътрудници или страницата на директора.
 

Координати за връзка: 

Европейски институт за изследване на сигурността(ЕИИС)

Координати за връзка

Адрес: 

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Тел: 
+33 1 56 89 19 30
Факс: 
+33 1 56 89 19 31