Europeiska Unionen

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

Inea förvaltar infrastruktur- och forskningsprojekt som rör transport, energi och telekommunikationer.

Följande EU-program berörs:

  • Fonden för ett sammanlänkat Europa Visa översättning av föregående länk English (en) (med en budget på 30 miljarder euro): transport, energi och digital telekommunikation.
  • Två delar (med en budget på 7 miljarder euro) av EU:s viktigaste forskningsprogram, Horisont 2020 Visa översättning av föregående länk English (en)
    • Smarta, gröna och integrerade transporter 
    • Säker, ren och effektiv energi

INEA är efterföljaren till TEN-T EA (Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) och inledde sin verksamhet den 1 januari 2014.

Direktör: Dirk Beckers

Kontakt: 

Genomförandeorganet för innovation och transportnät(INEA)

Kontakt

Adress: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27