Evropska unija

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

INEA upravlja infrastrukturne in raziskovalne projekte na področju prometa, energetike in telekomunikacij,

natančneje naslednje programe EU:

  • instrument za povezovanje Evrope Seznam prevodov predhodne povezave English (en) (sredstva v višini 30 milijard evrov): promet, energetika in digitalne komunikacije;
  • dva sklopa (sredstva v višini 7 milijard evrov) osrednjega programa EU za financiranje raziskav z naslovom Obzorje 2020 Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
    • pametni, okolju prijazen in povezan promet, 
    • Zanesljiva, čista in učinkovita energija.

INEA je naslednica Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA). Delovati je začela 1. januarja 2014.

Direktor: Dirk Beckers

Kontaktni podatki: 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja(INEA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27