Európska únia

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

INEA riadi infraštruktúrne a výskumné projekty v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Konkrétne ide o tieto programy EÚ:

  • Nástroj na prepájanie Európy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (rozpočet 30 miliárd EUR): doprava, energetika a digitálne telekomunikácie
  • 2 oblasti hlavného programu EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (rozpočet 7 miliárd EUR): 
    • inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, 
    • bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia.

INEA, ktorá vystriedala agentúru TEN-T EA (Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť), začala svoju činnosť 1. januára 2014.

Riaditeľ: Dirk Beckers

Kontaktné údaje: 

Výkonná agentúra pre inovácie a siete(INEA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27