Uniunea Europeană

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

INEA gestionează proiectele de cercetare și infrastructură din domeniul transportului, energiei și telecomunicațiilor.

Concret, este vorba despre următoarele programe:

  • Mecanismul pentru interconectarea Europei Traducerile linkului anterior English (en) (buget de 30 de miliarde de euro): transport, energie și telecomunicații digitale
  • două linii de acțiune (cu un buget de 7 miliarde de euro) ale principalului program de cercetare al UE, Orizont 2020 Traducerile linkului anterior English (en)
    • transporturi inteligente, ecologice și integrate 
    • surse de energie sigure, ecologice și eficiente.

INEA înlocuiește Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) și a devenit operațională la data de 1 ianuarie 2014.

Director: Dirk Beckers

Date de contact: 

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele(INEA)

Date de contact

Adresă: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27