Unia Europejska

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci odpowiada za zarządzanie infrastrukturą i projektami badawczymi w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji.

W szczególności zajmuje się następującymi programami UE:

  • instrument „Łącząc Europę” Wybierz wersję językową tego linka English (en) (budżet 30 mld euro): transport, energia i telekomunikacja cyfrowa
  • 2 obszary (budżet 7 mld euro) głównego unijnego programu finansowania badań „Horyzont 2020” Wybierz wersję językową tego linka English (en)
    • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 
    • Bezpieczna, czysta i efektywna energia

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) i rozpoczęła działalność 1 stycznia 2014 r.

Dyrektor: Dirk Beckers

Dane kontaktowe: 

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci(INEA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Faks: 
+32 2 297 37 27