Unjoni Ewrope

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

L-INEA timmaniġġja l-proġetti ta' infrastruttura u ta' riċerka fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet.

Speċifikament dan ifisser il-programmi tal-UE li ġejjin:

  • Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) (€30 biljun ta' fondi): trasport, enerġija u telekomunikazzjonijiet diġitali
  • 2 oqsma (€7 biljun ta' fondi) tal-programm ta' riċerka ewlieni ta' finanzjament tal-UE, Orizzont 2020 Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) :
    • Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 
    • Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti

L-INEA hi s-suċċessur ta' TEN-T EA (l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) u bdiet topera fl-1 ta' Jannar 2014.

Direttur: Dirk Beckers

Dettalji ta' kuntatt: 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks(INEA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27