Eiropas Savienība

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

INEA vada infrastruktūras un pētniecības projektus transporta, enerģētikas un telesakaru nozarē.

Konkrēti tas nozīmē, ka tās ziņā ir šādas ES programmas:

  • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments Izvēlieties saites tulkojumu English (en) (ar 30 miljardu eiro finansējumu): transports, enerģētika un digitālie telesakari;
  • ES galvenās pētniecības finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020 Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ” divas daļas (ar 7 miljardu eiro finansējumu): 
    • vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; 
    • droša, vidi nepiesārņojoša un efektīva enerģija.

INEA turpina Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) izpildaģentūras darbu un sāka darboties 2014. gada 1. janvārī.

Direktors: Dirks Bekerss (Dirk Beckers)

Kontaktinformācija: 

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra(INEA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr: 
+32 2 299 52 52
Fakss: 
+32 2 297 37 27