Europos Sąjunga

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga valdo transporto, energetikos ir telekomunikacijų sričių infrastruktūros ir mokslinių tyrimų projektus.

Konkrečiai tai yra šios ES programos:

  • Europos infrastruktūros tinklų priemonė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) (30 mlrd. eurų finansavimas): transportas, energetika ir skaitmeninės telekomunikacijos;
  • ES pagrindinės mokslinių tyrimų finansavimo programos Horizontas 2020 Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) 2 kryptys (7 mlrd. eurų finansavimas): 
    • išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos; 
    • saugi, švari ir efektyviai naudojama energija.

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga pakeitė Transeuropinio transporto tinklo vykdomąją įstaigą (TEN-T EA) ir pradėjo veiklą 2014 m. sausio 1 d.

Direktorius – Dirk Beckers

Kontaktiniai duomenys: 

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga(INEA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27