an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin

Bainistíonn INEA tionscadail bonneagair agus taighde i réimsí an iompair, an fhuinnimh agus na teileachumarsáide.

Baineann sé go sonrach leis na cláir seo a leanas de chuid an AE:

  • An tSaoráid um Chónasctha na hEorpa Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) (maoiniú €30 billiún): iompar, fuinneamh agus teileachumarsáid dhigiteach
  • 2 shraith (maoiniú €7 billiún) de phríomhchlár maoinithe taighde an AE, Fís 2020 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)
    • Iompar atá cliste, glas agus comhtháite 
    • Fuinneamh atá slán, glan agus éifeachtúil

Is é INEA an comharba ar TEN-T EA (Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh) agus thosaigh sé ag feidhmiú ar an 1 Eanáir 2014.

Stiúrthóir: Dirk Beckers

Sonraí teagmhála: 

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin(INEA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón: 
+32 2 299 52 52
Facs: 
+32 2 297 37 27