Euroopa Liit

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab infrastruktuuri- ja teadusprojekte transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Konkreetselt hõlmab see järgmisi ELi programme:

  • Euroopa ühendamise rahastu Valige lingiga seotud tõlked English (en) (eelarve 30 miljardit eurot): transport, energeetika ja digitaalne telekommunikatsioon.
  • ELi peamise teadustöö rahastamise programmi (Horisont 2020 Valige lingiga seotud tõlked English (en) ) 2 alaprogrammi (eelarve 7 miljardit eurot): 
    • arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport; 
    • turvaline, puhas ja tõhus energia.

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (varem Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet) alustas oma tegevust 1. jaanuaril 2014.

Direktor: Dirk Beckers

Kontaktandmed: 

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet(INEA)

Kontaktandmed

Aadress: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Faks: 
+32 2 297 37 27