Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

Ο INEA διαχειρίζεται έργα υποδομής και έρευνας στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τα ακόλουθα ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) (με προϋπολογισμό 30 δισ. ευρώ): μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακές τηλεπικοινωνίες
  • 2 άξονες (με προϋπολογισμό 7 δισ. ευρώ) του βασικού ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας Ορίζοντας 2020 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
    • Έξυπνες, πράσινες και ενοποιημένες μεταφορές 
    • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια

Ο INEA διαδέχεται τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΔΕΔ-Μ (Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ) και άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2014.

Διευθυντής: Dirk beckers

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων(INEA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ: 
+32 2 299 52 52
Φαξ: 
+32 2 297 37 27