Europæiske Union

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

INEA forvalter infrastruktur- og forskningsprojekter inden for områderne transport, energi og telekommunikation.

Der er tale om følgende EU-programmer:

  • Connecting Europe-faciliteten Vælg oversættelse af det forrige link English (en) (budget: 30 mia. euro): transport, energi og digital telekommunikation
  • 2 dele af Horisont 2020 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , EU's vigtigste forskningsstøtteprogram (budget: 7 mia. euro): 
    • Intelligent, grøn og integreret transport 
    • Sikker, ren og effektiv energi

INEA er efterfølgeren til TEN-T EA (Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) og indledte sin virksomhed den 1. januar 2014.

Direktør: Dirk Beckers

Kontakt: 

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk(INEA)

Kontakt

Adresse: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27