Evropská unie

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) řídí infrastrukturní a výzkumné programy v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací.

Jedná se zejména o tyto programy EU:

  • Nástroj pro propojení Evropy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (rozpočet ve výši 30 miliard eur): doprava, energetika a digitální telekomunikace
  • dvě části (rozpočet ve výši 7 miliard eur) hlavního programu EU na financování výzkumu Horizont 2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
    • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 
    • Bezpečná, čistá a účinná energie

INEA je nástupkyní Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) a zahájila činnost 1. ledna 2014.

Ředitel: Dirk Beckers

Kontaktní údaje: 

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť(INEA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 52 52
Fax: 
+32 2 297 37 27