Европейски съюз

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) управлява инфраструктурни и научноизследователски проекти в областта на транспорта, енергетиката и далекосъобщенията.

По-конкретно, тя се занимава със следните програми на ЕС:

  • Механизъм за свързване на Европа [POPUP_LABEL] English (en) (бюджет от 30 млрд. евро): транспорт, енергетика и цифрови далекосъобщения
  • 2 направления (бюджет от 7 млрд. евро) на основната програма на ЕС за научни изследвания Хоризонт 2020 [POPUP_LABEL] English (en)
    • Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт 
    • Сигурна, чиста и ефективна енергия

INEA е наследник на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T EA) и започна дейност на 1 януари 2014 г.

Директор: Dirk Beckers

Координати за връзка: 

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи(INEA)

Координати за връзка

Адрес: 

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел: 
+32 2 299 52 52
Факс: 
+32 2 297 37 27