Europeiska Unionen

Gemensamma företaget IMI 2 (initiativet för innovativa läkemedel)

Gemensamma företaget IMI 2 (initiativet för innovativa läkemedel)

Översikt

Uppgift: Främja utvecklingen av läkemedel genom att underlätta ett öppet forskningssamarbete

Direktör: Pierre Meulien

Partner: EU (företrädd av kommissionen) och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen EFPIA

Inrättad: 2008

Antal anställda: 37

Plats: Bryssel (Belgien)

Webbplats: IMI 2

Att ta fram nya läkemedel är svårt, kostar mycket pengar och tar lång tid. Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI 2) stöder forskningssamarbete för att förbättra och effektivisera utvecklingsprocessen och snabbare ge patienter tillgång till bättre och säkrare läkemedel.

Verksamhet

Företaget förbättrar och påskyndar utvecklingen av läkemedel genom att stödja öppet forskningssamarbete och lösa gemensamma problem.

Det finansierar projekt för forskningssamarbete mellan alla aktörer inom hälsorelaterad forskning, bland annat

  • universitet och högskolor
  • läkemedelsindustrin och andra branscher
  • små och medelstora företag
  • patientorganisationer
  • tillsynsmyndigheter.

Samarbetet ger resultat för sjukdomar där det saknas säker och effektiv behandling (t.ex. demens) eller som påverkar folkhälsan mest (t.ex. diabetes och antibiotikaresistens). IMI 2 håller i projekt om övergripande frågor som säkra läkemedel och stordata.

Organisation

IMI 2 är ett offentlig-privat partnerskap i form av ett gemensamt företag mellan EU och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen EFPIA. Båda är lika representerade i styrelsen, som är IMI 2:s viktigaste beslutsfattande organ. Styrelsen bistås av kommittéer som företräder forskarvärlden, EU-länderna och de länder som deltar i Horisont 2020. Den får också stöd från arbetsgrupper som samordnar arbetet på olika områden.

Arbetssätt

Företagets viktigaste mål och prioriterade forskningsområden fastställs i den strategiska forskningsagendan och lagstiftningen om initiativet. På grundval av målen och prioriteringarna utlyser företaget ansökningsomgångar för att få förslag till projekt om specifika forskningsämnen. Förslagen utvärderas av oberoende experter.

De vinnande projekten får gemensamt stöd från EU och EFPIA. Exempel på partnerorganisationer som kan få EU-bidrag är universitet, små och medelstora företag och patientorganisationer. EFPIA-företag får inga EU-pengar från det gemensamma företaget IMI 2. I stället ger de naturabidrag till projekt, t.ex. genom att låta sina forskare delta och ge tillgång till anläggningar och resurser.

Målgrupper

  • Patienter kan påverka forskningen om sina sjukdomar. På lång sikt gynnas både de och samhället i stort av snabbare tillgång till bättre och säkrare läkemedel.
  • Forskare vid universitet och högskolor och små och medelstora företag kan få forskningsbidrag.
  • Läkemedelsföretag ökar sin kunskap och får verktyg för att förbättra forskning och utveckling.
  • Alla projektdeltagare gynnas av de andra deltagarnas expertis och möjligheten att omsätta nya rön i praktiken och främja utvecklingen av läkemedel.
Kontaktuppgifter till

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 JU)

Kontaktuppgifter till

Address

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60
B-1060 Bruxelles / Brussel
Belgique/België

Tfn
+32 2 221 81 81
Back to top